Leinelän keskusta (nro 002233)

Kaupunginvaltuusto on 17.11.2014 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 21.1.2015

Alueen sijainti

Alue sijoittuu heti kehäradan aseman pohjoispuolelle Koivukylänväylän, Leineläntien ja Leinelänkaaren rajaamalle alueelle

Maanomistus ja hakija

Vantaan yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista Leinelän keskustan kortteliin 70117 ja Primavera-torille.

Nykytilanne

Alue on nyt rakentamaton.

Mikä alueella muuttuu

Sinne on tarkoitus rakentaa asuntoja ja liiketiloja. Rakennusoikeus nousisi entisestä 8 500 k-m²:stä n. 10 000 k-m²:iin. Kerrosten enimmäislukumäärä laskee kahdestatoista kahdeksaan.

Kaavan nro 002233 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Lisätietoja

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Julkaistu: 17.11.2014 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter