Leinelään pysäköintitalo (nro 002066)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.11.2013
Kaava tullut voimaan 22.1.2014

Suunnittelualue käsittää korttelin 70116 ja Leinelänpolun. Alueen pinta-ala on n. 2.2 ha. Se sijoittuu Leinelän keskustaan Koivukylänväylän, Leinelänkaaren ja Epinkoskenpuiston rajaamalle alueelle. Kehäradan asema rakennetaan läheisyyteen.

Muutosta haettiin laajemmalle alueelle. Myös korttelin 70117 ja Primavera-torin asemakaavaa oli tarkoitus muuttaa samalla. Niiden suunnittelu ei kuitenkaan ole vielä tarpeeksi pitkällä.

Tavoitteet

Korttelissa 70116 tutkitaan pysäköintijärjestelyjä ja siitä mahdollisesti aiheutuvia muutoksia. Kerrosalatavoite: Korttelissa 70116 on tarkoitus säilyttää nykyinen rakennusoikeus, 19 360 k-m². Muut tavoitteet: Leinelänkaaren ja korttelin 70116 välistä rajausta tarkistetaan vähäisesti katusuunnittelussa esiin tulleiden tarpeiden vuoksi. Lisäksi asemakaavan muutoksen yhteydessä tehdään alueelle tonttijaon muutos ja jalankulku- ja polkupyörätielle annetaan nimi.

Nykytilanne

Alue on rakentamaton.

Maanomistus ja hakija

Vantaan kaupungin yrityspalvelut on 23.1.2009 hakenut asemakaavan muuttamista. Kaava-alue on Vantaan kaupungin omistuksessa.

Esisuunnitelma

Korttelissa 70116 suunnittelua on jatkanut asemakaavavaiheen suunnittelijana ollut Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy. Sito on tehnyt pysäköintitalosta alustavia suunnitelmia.

Kaavan nro 002066 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osalllistumis- ja arviointisuunnitelma 12.3.2013

Lisätietoja

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Julkaistu: 18.11.2013 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter