Laurintie 142-144 (nro 002405)

Kaupunkiympäristölautakunta on 18.01.2022 hyväksynyt

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on liittää käyttämättä jäänyt linja-autopysäkin tilavarauksen alue Laurintien katualueelta kahteen omakotitonttiin.

Tontit ovat pinta-alaltaan 964 ja 960 m². Molempien tonttien pinta-ala kasvaa asemakaavamuutoksella noin 35 m². Tonttien tehokkuusluvut säilyvät ennallaan asemakaavamuutoksessa. Asemakaavamerkinnät ajantasaistetaan vastaamaan nykytilannetta tonteilla.

Hakijat

Kiinteistöjen omistajat (kiinteistöt 092-073-0202-0017, 92-415-4-449)

Kaavan asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus
Kaupunkiympäristölautakunta 12.10.2021, tarkistettu 18.1.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.6.2021

Lisätietoja

Jukka-Veli Heikka,
asemakaava-arkkitehti
040 825 2578
jukka-veli.heikka@vantaa.fi

Julkaistu: 19.1.2022 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter