Koivukylän kaavarunko (nro 072500)

Koivukylän keskustaa kirjaston ja Kirnun ympäriltä

Kaavarunkotyöhön suunnittelija on paikalla myös Koivutorin kehittämistä käsittelevässä asukastilaisuudessa ulkona Koivutorilla ke 26.8.2020 klo 14 – 18. Tilaisuus järjestetään koronatilanteen salliessa.

Kaavarunkoalue käsittää osan Havukosken kaupunginosasta. Työ keskittyy mm. Koivutorin ympäristöön, Kytötien itäpuolen kerrostaloihin sekä liikkumiseen alueella. Laajempi tarkastelualue ulottuu radan yli marketeille sekä Rautkallion puiston itäpuolelle. Pohjoisessa rajana on Peijaksentie ja etelässä Koivukylänväylä.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Tarkoitus on laatia yleissuunnitelma teemakarttoineen. Kaavarunko laaditaan kaupungin aloitteesta. Se tarkastelee keskusta-alueen kehittämisen tarpeita ja mahdollisuuksia Koivutoria laajempana kokonaisuutena.

Kaupungin tärkeänä tavoitteena on saada Koivukylän keskustasta laadukas, toimiva ja uudistuva, kuitenkin niin, että sen tunnistettava hahmo säilyy ja kulttuuriympäristön tunnistettuja arvoja pystytään alueella ylläpitämään. Tavoitteita käsitellään teemojen kautta.

Alustavat teemat ovat:

  • Kaupunkikuva ja -rakenne (sopivat kerroskorkeudet, rakennusten massoittelu, historialliseen ”kompaktikaupunkirakenteeseen” liittyvät ominaispiirteet esimerkiksi katuverkostossa ja rakennusten sijoittelussa suojelukysymykset niin ostarilla kuin kerrostaloissa)
  • Asuminen (täydennysrakentamisen mahdollisuudet, asuntojakauma, asuntojen omistuspohja)
  • Palvelut ja työ (mm. päiväkodit, kirjasto- ja asukastila, kaupalliset palvelut)
  • Liikenne (toimivat kevyen liikenteen yhteydet, julkinen liikenne, katuverkko ja pysäköinti)
  • Viheralueet ja hulevedet (puistojen kehitys, reitit, maisema, tulvareitit, vesihuolto)
  • Ympäristötaide osana katutilojen ja aukioiden kehittämistä

Kaavarungon perusteella ei voi myöntää rakennuslupia, mutta siihen perustuen on mahdollista käynnistää asemakaavamuutoksia. Työ on kaupunkisuunnittelun työohjelmassa vuonna 2020.

Kaavan asikirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.8.2020

Kuulemiskirje 3.8.2020

Lisätietoja

Noora Koskivaara
asemakaava-arkkitehti
050 302 9293
noora.koskivaar@vantaa.fi

Julkaistu: 24.6.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter