Koivukylän keskustan kehittäminen jatkuu kaavarungon avulla (nro 072500)

Koivukylän keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun suunnitteluvaraus Health City Finland Cor Group -konsernin kanssa päättyi 31.12.2019.

Keskustan suunnittelutyö jatkuu keväällä 2020 kaavarungon avulla. Siinä sovitaan nykyistä suunnittelualuetta laajemman kokonaisuuden kehittämisen periaatteet ja täydennysrakentamisen reunaehdot Koivukylän ja Havukosken kerrostalokeskustassa.

Täydennysrakentaminen voi olla rakennuksen korvaamista uudella, tyhjään paikkaan rakentamista tai nykyisen rakennuksen korjaamista. Tärkeää on saada oleva kaupunkirakenne kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti sidottua osaksi uutta keskustaa niin, että Koivukylän tunnistettavuus ja omaleimaisuus säilyy.

Keskustan asemakaavatyö 002114 Koivutori arvioidaan uudestaan kaavarunkotarkastelun pohjalta ja mahdollisesti laajennetaan kaavarunkoon tukeutuen. Työn aikana kuullaan asukkaita, taloyhtiöitä ja alueen muita toimijoita.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002114 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.1.2019

Kuulemiskirje

Kilpailun sivulle

Lisätietoja

Noora Koskivaara
asemakaava-arkkitehti
050 302 9293
noora.koskivaar@vantaa.fi

Julkaistu: 12.12.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter