Asolassa asuinkerrostaloja sekä liike- ja palvelutilaa Ojalehdokuja 2:lle (nro 002182)

Kaupunginvaltuusto on 26.8.2019 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 12.11.2019

julkisivuja

Alue sijaitsee Citymarketin pohjoispuolella, Asolanväylän, Ojalehdonkujan, Peijaksentien ja Rekolanojan välisellä alueella. Tavoitteena on mahdollistaa asumista sekä maantasokerroksen liike- ja palvelutilaa.

Asemakaavan muutos

  • Asemakaavamuutoksella liike- ja toimistorakentamisen korttelialue muutetaan asuinkäyttöön.
  • Rakennusoikeutta lisätään 7900 k-m²:stä 13 610 k-m²:in ja sallittua kerroskorkeutta lisätään neljästä yhdeksään.
  • Asuinkerrostalojen korttelialueen tehokkuudeksi muodostuu 1,53
  • Muutoksen yhteydessä korttelissa kulkeva pääviemäri siirretään lähivirkistysalueen puolelle. Viemäriputken rasitealuetta hyödyntäen alueelle suunnitellaan kevyen liikenteen reitti. Alueen luontoarvot turvataan kaavassa.
  • Virkistysalueen koko ei pienene.

Kaavan hakija

Asemakaavamuutoksen hakijoina on Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät.

Maanomistus

Korttelin 72033 omistavat Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät, lähivirkistysalueen omistaa pääosin Vantaan kaupunki. Lähivirkistysalueen osana oleva vesialue on yhteinen alue, jolla on useita yksityisiä omistajia.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun ovat osallistuneet Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät, Luja-yhtiöt ja Lujatalo sekä Arkkitehtitoimisto Hirvonen-Huttunen heidän konsulttinaan.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002182 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset 26.8.2019

Selostus 1.4.2018
Kaupunkisuunnittelulautakunta 1.4.2019

Nähtävillä 13.2.-14.3.2019

Liikennemeluselvitys, Lujatalo Oy 17.12.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 7.11.2018

Kuulemiskirje 15.10.2018

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 15.10.2018

Lisätietoja

Mari Jaakonaho
asemakaava-arkkitehti
050 302 9411
mari.jaakonaho@vantaa.fi

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Julkaistu: 13.2.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter