Rekolan keskustaan asuinkerrostaloja ja liiketilaa (nro 002316)

Mitä alueelle suunnitellaan?

Alueelle on tarkoitus rakentaa asuinkerrostaloja ja liiketiloja. Alustavan suunnitelman mukaan asuntoja tulisi n. 13 700 km² osoitteissa Laurintie 145, Rekolantie 60 ja Rekolantie 62. Ilkantie 3:n ja Santuntie 4:n kohdalle asuntojen n. 5 400 k-m² lisäksi yleinen rakennus ja alueelle laaditaan tonttijako.

Nykytilanne

Alueella on v. 1945 rakennettu teollisuusrakennus ja v. 1961 rakennettu liikerakennus sekä v. 1963 rakennettu huoltoasema. Muilta osin alue on rakentamaton.

Maanomistus

Vantaan kaupunki omistaa korttelin 73010 tontit 4 ja 5 sekä Santuntien katualueen. Muun osan kaavamuutosalueesta omistaa kiinteistö Oy Laurintie 145.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002316 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.1.2018 tarkistettu 26.3.2018

Asukastilaisuus

Työpajan ohjelma ja yhteenveto 30.10.2018

Muistio 6.2.

Muistio 26.2.2018

Kaavaprosessi: Diaesitys
Yleiskaavalliset tavoitteet: Diaesitys 6.2.
Luonnos suunnitelmasta

Rekolan kehittämiskysely

Kaavatyön pohjaksi kaupunki kysyi alueella asuvien, aluetta käyttävien ja alueesta muuten kiinnostuneiden ajatuksia keskustan kehittämisestä. Kyselyyn saatiin 2.3.2018 mennessä yhteensä 372 vastausta.

Kooste keväällä 2018 tehdyn Rekolan kehittämiskyselyn vastauksista.

Kuinka kaavatyö jatkuu

Mielipiteistä saatiin erittäin runsaasti ( 50 kpl) ja ne ovat samansuuntaisia kehittämiskyselyn tulosten kanssa. Alueelle on syksyllä tarkoitus luonnostella lisää luonnosvaihtoehtoja. Syksyksi 2018 on suunnitteilla asukkaille työpaja, jota valmistellaan yhteistyössä Rekola-Asolan omakotiyhdistyksen ja Rekola-liikkeen kanssa.

Lisätietoja

Noora Koskivaara
asemakaava-arkkitehti
050 302 9293
noora.koskivaara@vantaa.fi

Julkaistu: 24.1.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter