Havukoskella asuinrakennuksia Piippilakkiin (nro 741700)

Kaupunginvaltuusto on 12.11.2018 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 16.5.2019

Asemakaavalla mahdollistetaan uusi tiiviin ja matalan rakentamisen asuinalue Havukosken kaupunginosassa monipuolistaen alueen nykyistä asuntotarjontaa. Uusia asuinrakennuksia rakennetaan Koivukylänväylän pohjoispuolelle ja Hanabölentien itäpuolelle kaupungin omistamalle peltoalueelle. Samalla tarkistetaan kuuden lähistöllä olevan erillispientalojen tontin asemakaavatilanne.

Asemakaavassa esitetään nykyisin viljelykäytössä olevalle peltoalueelle tiivis ja matala uudisrakennusten alue. Lähellä sijaitseva kulttuurihistoriallisesti arvokas pihapiiri asettaa erityisiä vaatimuksia peltoalueen rakentamiselle. Koivukylänväylän pohjoispuolelle esitetään tieliikennemelun takia suojaviheraluetta (EV).

Erityisten maisemallisten arvojen takia suojaviheralue on säilytettävä avoimena muistumana maatilan pihapiiriä ympäröivästä peltoalueesta. Asemakaavalla muutetaan lisäksi osia Koivukylänväylän ja Hanabölentien tiealueista katualueiksi.

Hakijoiden tavoitteena on saada uusia rakennuspaikkoja olemassa oleville omakotikiinteistöille.

Kaavan hakija

Yksityiset kiinteistönomistajat sekä kaupunki.

Maanomistus

Alue on yksityisessä sekä kaupungin omistuksessa.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaavatyö tehdään kaupungin työnä.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 741700 asiakirjat

Selostus 1.10.2018 II

Kaavakartta ja määräykset 1.10.2018

Muistio asukastilaisuudesta 31.5.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.2.2018 päivitetty 17.4.2018

Uuden Piippilakinkujan vaikutus liikennemelun lähialueella

Tieliikennemeluselvitys

Lisätietoja

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Julkaistu: 15.11.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter