Leinelä 1 -Kehäradan ensimmäinen asuntoalue (nro 700400)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.4.2008
Kaava tullut voimaan 4.6.2008

Tonttipaketit arvottu, rakennussuunnittelu voi alkaa

Leinelän asuinalueen toteuttajat ovat käynnistämässä alueen rakennussuunnittelua, sillä alueen tonttipaketit on arvottu ja yhteistyösopimus kaupungin kanssa allekirjoitettiin maaliskuussa. Ensimmäiset tonttikaupat tehtäneen tämän vuoden lopulla.

Leinelän rakentaminen käynnistyy tämän hetken arvion mukaan talvella 2008-2009 ja ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan alueelle vuonna 2010. Alueen on määrä valmistua vuoden 2015 paikkeilla, jolloin Leinelään pääsee junalla Kehärataa pitkin.

Rakentaminen käynnistyy alueen itäreunasta eli Vanhan Koivukylän puolelta ja jatkuu sen jälkeen alueen pohjoisosassa ja länsiosassa. Viimeksi toteutetaan alueen Koivukylänväylän varressa oleva eteläosa.

Suunnittelualue

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 33 ha. Alue sijoittuu yllä olevan kuvan mukaisesti Koivukylän, Ilolan ja Asolan välimaastoon. Alueen eteläpuolelle on aiemmin asemakaavassa varattu tilat Kehärataa varten. Kehäradan aseman on suunniteltu sijoittuvan välittömästi alueen eteläpuolelle.

Leinelän asemakaavan kokonaiskerrosalamäärä on 110 480 krs-m². Asuinkerrosalan määrä on 103 380 krs-m². Tämä tarkoittaa noin 2 600 asukasta (40 krs-m²/as.).
Lisäksi alueelle sijoittuu kaksi julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueetta (yht. 4 100 krs-m²) lähinnä päiväkoteja varten sekä AL-keskustakorttelin liiketilaosuus (3 000 krs-m²). Tehokkain rakentaminen sijoittuu Koivukylänväylän ja Kehäradan tuntumaan. Siellä pysäköinti on esitetty maan alle tai kaksitasoisiin pysäköintilaitoksiin. Muualla alueella on pysäköinti esitetty maan tasoon.

Kehäradan asema tulee sijoittumaan heti alueen eteläpuolelle, Koivukyläntien ja Lehmuspolun siltojen väliin.

Alueen itäreunalle, vanhan asutuksen ja uuden alueen väliin on sijoitettu virkistysaluetta, jonka leveys on enimmäkseen 80 - 100 metriä. Pohjoisin osa on 20 metriä leveä. Alueen länsipuolelle, Ilolan ja uuden alueen väliin jää 250 - 400 metriä leveä virkistysaluevyöhyke. Leikkipuistoille on hyvät sijoittumispaikat näillä virkistysalueilla.

Nykytilanne

Alue on nykyisin metsää. Alueen pohjoisreunalle on rakennettu kevyen liikenteen väylä (Koivutaival) Ilolasta Koivukylään. Alueen eteläreunalle on valmistunut Koivukylänväylä. Se avattiin liikenteelle lokakuussa 2007 .

Tavoitteet

Alueen suunnittelulle ja rakentamiselle on annettu tavoitteet Koivukylä 8, suunnittelu- ja toteutusohjelma -raportissapdf, 802 kb. Alueelle on tarkoitus rakentaa korkealuokkainen asuntoalue hyvien liikenneyhteyksien ja toisaalta hyvien ulkoilumahdollisuuksien äärelle.

Jatkotyö

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 29.3.2006 jatkaa Leinelän alueen suunnittelua ja toteutuksen valmistelua yhteistyössä Asuntosäätiön, Oy Alfred A. Palmberg Ab:n, Skanska Talonrakennus Oy:n, VVO Rakennuttaja Oy:n ja YH-Suomi Oy:n kanssa.

Kaavatyön aikataulu

Leinelän kaavarunko (nro 072000) hyväksyttiin 5.10.2005 kaavoituslautakunnassa asemakaavatyön pohjaksi. Leinelän kaavarunkotyö oli MRL 62 §:n nojalla nähtävillä ja osallisia on kuultu 2.2. - 3.3.2005. Mielipiteitä saatiin kolme kappaletta. Asemakaavaluonnos (nro 700400) hyväksyttiin lautakunnassa 7.3.2007. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteleli asemakaavaehdotusta 28.11.2007 ja 19.3.2008, kaupunginhallitus 31.3.2008 ja kaupunginvaltuusto 14.4.2008 Rakentaminen käynnistyy: asuntorakentaminen 2008. Alue rakennettu valmiiksi 2015

Maanomistus

Koko Leinelän alueen omistaa Vantaan kaupunki.

Kaavan nro 700400 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Leinelän rakentamisohje

Leinelän tila ja taide

Leinelän taiteen yleissuunnitelma yleisille alueille

Taiteen yleissuunnitelma korttelialuille

Havainnekuva

Ympäristömeluselvitys

Kunnallistekniikan rakentamisen aloittaminen

Lähiympäristösuunnitelma

Lähiympäristösuunnitelma -asemapiirrustus

Leinelä -Kehäradan ensimmäinen asuntoalue

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.9.2004

LIsätietoja

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Julkaistu: 4.6.2008 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter