Vanhustenkeskus Karsikkokujalle (nro 001994)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.6.2009
Kaava tullut voimaan 5.8.2009

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1,4 ha. Suunnittelualue sijoittuu yllä olevan kuvan mukaisesti Koivukylänväylän, Kytötien, Karsikkokujan ja pääradan rajaamalle alueelle.

Tavoitteet

Kortteliin 74418 on tarkoitus rakentaa uusi rakennus Koivukylän vanhustenkeskusta varten ja varautua terveysaseman mahdollisiin laajennuksiin. Vanhustenkeskukseen rakennettaisiin asuntoja, päivätoimintakeskus sekä senioriliikuntatiloja.

Nykyisen asemakaavan puistoaluetta radan varresta muutettaisiin osaksi korttelialuetta. Samalla saatetaan asemakaavamääräykset ajan tasalle koko korttelin 74418 osalta. Alueen nykyistä rakennusoikeutta 23 130 krs-m² lisätään 3 000 krs-m²:llä. Asemakaavan yhteydessä on tarkoitus tehdä alueelle tonttijako.

Nykytilanne

Alueelle sijaitsee Koivukylän terveysasema, liike-toimistorakennus ja autopaikkoja.

Maanomistus ja hakija

Kaava-alue on Vantaan kaupungin omistuksessa ja vuokrattu Vantaan teollisuuskiinteistöt Oy:lle. Asemakaavan muutosta ovat hakeneet Vantaan kaupungin yrityspalvelut ja Vantaan teollisuuskiinteistöt Oy 4.2.2008.

Kaavan nro 001994 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.02.2008

Lisätietoja

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Julkaistu: 5.8.2008 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter