Liikunta- ja urheilukeskus Elmon kaavoitus käynnistyy (nro 720900)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 23.5.2011
Kaava tullut voimaan 24.8.2011

Alue sijaitsee Asolanväylän, Kulomäen asuntoalueen, Kulokukkulan täyttömäen ja sähkölinjan rajaamalla alueella.

Elmon urheilupuistoon on tämän asemakaavan mukaan mahdollista sijoittaa useita urheiluhalleja ja pallokenttiä, perhepuisto sekä laaja ulkoilureitistö.

  • Asemakaava-alueen pinta-ala on n. 72 ha ja kokonaiskerrosalamäärä 28 000 krs-m².
  • Hallit saa rakentaa kaksikerroksisina.
  • Varsinaisten hallien lisäksi saa yhden jalkapallokentän kattaa ylipainehallilla.
  • Korttelialueelle sijoittuu myös kaksi muuta jalkapallokenttää.

Asemakaava ei määrää kunkin hallin tarkkaa käyttötarkoitusta, mutta niihin on ajateltu sijoittuviksi harjoitusjäähalli, palloiluhalli ja uimahalli/kylpylä. Alueelle on mahdollista sijoittaa myös erilaisia hyvinvointipalveluja.

Julkisivujen tulee olla arkkitehtuuriltaan korkealuokkaisia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä Asolanväylälle näkyviin julkisivuihin. Urheiluhallien arkkitehtuurin on oltava kortteleittain yhtenäinen mm. kattomuotojen ja julkisivumateriaalien avulla. Urheiluhallien tulee olla luonnonvaloisia.

Jalkapallokenttien länsireunalla on tilavaraus esiintymislavalle, jos alueelle tuodaan tulevaisuudessa isompia tapahtumia.

Liikuntahallit on suunniteltava siten, että niiden toiminnasta aiheutuva melutaso ei asemakaavan hyväksymisajankohtana voimassaolevan yleiskaavan mukaisilla asuinalueilla ylitä päivällä 55 dB ja yöllä 45 dB. Kenttäalueet ja liikuntahallit suunnitellaan siten, että niistä muodostuu energiatehokas kokonaisuus (esim. lauhdelämmön hyväksikäyttö).

Urheilupuistoon saavutaan autolla Asolanväylältä Valtimotien kautta. Myöhemmin rakentamisen edistyessä myös suora liittymä alueen pohjoisosaan Asolanväylältä on mahdollinen. Kevyt liikenne pääsee alueelle useasta suunnasta. Autopaikat sijoitetaan pääosin sähkölinjojen alle.

VU-alueelle sijoittuu ns. perhe- ja liikuntapuisto. Sinne ehdotetaan sijoittuvaksi monipuolisia toimintoja: Lähiliikuntapaikkaa on ehdotettu veistokselliseksi toiminta- ja kokoontumispaikaksi. Se olisi maisemaarkkitehtonisesti korkealaatuinen kokonaistaideteos, joka korostaa Elmon urheilupuiston identiteettiä. Tapahtumanurmella voidaan järjestää esim. puistojumppia tai konsertteja. Rinnekatsomoilta voidaan seurata esityksiä tai oleskella. Talvisin aluetta voidaan hyödyntää hiihtomaana.

Perhe- ja liikuntapuistoon on ehdotettu myös ulkokuntoilupaikkaa, skeittipuistoa, monitoimikenttiä ja katukorista. Hulevesilaaksoon on esitetty beach volley -kenttiä ja ylätasanteelle jalkapallon kivituhkapintaista harjoituskenttää sekä tenniskenttiä. Ns. Perhepuisto- ja liikuntapuiston alueelle on ehdotettu ylijäämämassojen hyödyntämistä maaston täyttöihin ja muotoiluun. Näin saadaan tasaisia alueita toimintoja ja kenttiä varten sekä myös rinnettä esim. rinnekatsomoa varten ja kumpuja esim. kiipeilyä tai talvitoimintoja varten. Alavampaa laaksoa voidaan hyödyntää tapahtumanurmena sekä hulevesien viivytykseen.

Alueelle on laadittava hulevesien hallintasuunnitelma. Alueelle tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden johtamista yleiseen sadevesijärjestelmään.

Kaavan nro 720900 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Yleissuunnitelma, vaihe 1

Elmon urheilupuiston yleissuunnitelmaluonnos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 06.09.2005

Lisätietoja

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Julkaistu: 24.8.2011 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter