Seniori- ja palveluasuntoja Koivukylään (nro 721200)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 31.1.2011
Kaava tullut voimaan 30.3.2011

Asolanväylän ja Koivukylän puistotien risteyksen luoteiskulmaan suunnitellaan seniori- ja palvelutalotyyppistä asuntorakentamista. Asolanväylän puolella ensimmäiseen kerrokseen on tarkoitus rakentaa pieniä liiketiloja. Rakennusoikeus olisi n. 5000 k-m² ja kerrosluku vaihtelisi kolmesta seitsemään.

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 0.6 ha. Asemakaavan yhteydessä on tarkoitus tehdä alueelle tonttijako.

Nykytilanne

Alueella on kaksi omakotitaloa, jotka on rakennettu vuosina 1953 ja 1963.

Maanomistus

Kaava-alue on pääosin yksityisessä omistuksessa. LP -alueen ja katualueen omistaa Vantaan kaupunki.

Kaavan nro 721200 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.11.2008

Lisätietoja

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Julkaistu: 30.3.2011 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter