Leinelä 2 tiivis-matala rakentamisen alueeksi (nro 721100)

Yleiskaavan mukaisesti Leinelä 2 -alueelle sijoittuu matala ja tiivis asuntoalue. Aluetta halkoo etelä-pohjoissuunnassa kokoojakatu ja alueen eteläreunalla on koulutonttivaraus. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 17.7 ha.

Leinelä 2 -kaava-alue sijaitsee Asolan kaupunginosassa. Alue liittyy lännessä Rekolanmetsän virkistysalueeseen, joka kuuluu laajaan Kylmäojanlaaksoa noudattelevaan viheraluekokonaisuuteen. Pohjoisessa kaava-alue liittyy Rekolanmäen asemakaava-alueeseen ja idässä kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen Asolan rintamamiestaloalueeseen. Alueen eteläpuolella sijaitsee Leinelä 1 -asemakaava-alue.

Asemakaavatyön lähtökohdiksi seurakunnat järjestivät kutsukilpailun yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. Kilpailun voitti Kirsti Siven & Asko Takala Arkkitehdit Oy. Heidän kilpailutyönsä pohjalta on laadittu asemakaavaehdotus, joka tulee kuntakäsittelyihin todennäköisesti syksyllä 2011. Työssä ovat olleet mukana myös maisemasuunnittelukonsulttina Maisema-arkkitehdit By-man & Ruokonen Oy:stä Eeva Byman sekä liikennesuunnittelukonsulttina Tra-fix Oy:stä Laura Gröhn ja Jouni Ikäheimo.

Leinelä 2- asemakaavaehdotuksen kokonaiskerrosalamäärä on 43 950 krs-m². Asuinkerrosalan määrä on 38 950 krs-m². Tämä vastaa n. 970 asukasta (40 krs-m²/as.). Lisäksi alueelle sijoittuu YL-kortteli (yht. 5 000 krs-m²), jonka käytöstä ei toistaiseksi ole tietoa.

Alueen kiemurteleva kokonaisrakenne jättää vanhan asutuksen puolelle kapean virkistysaluekaistaleen, joka leviää useassa kohdin johdattaakseen asolalaiset ulkoilijat laajemmille virkistysalueille. Alueen länsipuolelle, Ilolan ja uuden alueen väliin jää kapeimmillaankin lähes 500 metriä leveä virkistysaluevyöhyke.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 721100 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.5.2007

Arkkitehtuurikilpailun arvostelupöytäkirja

Lisätietoa

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Julkaistu: 28.11.2007 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter