Joukontien varrelle palveluasumista (nro 002128)

Suunnittelualue on Joukontien, Joukonkujan, Pirjonpuiston ja Matarinpuiston rajaama alue.

Tavoitteet

  • Korttelin 73273 omistaja / VTK on hakijana on esittänyt korttelialuetta kaavoitettavaksi palveluiden ja asumisen alueeksi. Alueelle ei ole laadittu tarkempia suunnitelmia.
  • Hakija esittää myös, että korttelissa oleva vanha Pihkalan talo suojellaan asemakaavassa.
  • Kortteliin 80120 omistaja, Vantaan yrityspalvelut, esittävää korttelialuetta kaavoitettavaksi senioriasumisen alueeksi.

Nykytilanne

  • Korttelissa 73273 on eri aikoina rakennettuja tuotantotiloja ja 1920-luvulla rakennettu päärakennus, joka on tarkoitus säilyttää.
  • Kortteli 80120 on rakentamaton.

Maanomistus

Korttelin 73273 omistaa VTK. kiinteistöt oy ja korttelin 80120 Vantaan kaupunki, tila rn:o 415-3-929 ja osa tilaa rn:o 415-3-928

Asemakaavan muutos nro 002128 Rekola 73 ja Matari 80 kaupunginosat.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002128 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.11.2011

Lisätietoja

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Julkaistu: 11.11.2011 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter