Kivistön Zirkonipolulle asumista ja keskustatoimintoja (nro 002353)

Suunnittelualue

Kaavamuutosalue sijaitsee Kivistön kaupunginosassa, aivan Kivistön keskustassa, Kivistön aseman eteläisimmän sisäänkäynnin pohjoispuolella. Kaavamuutos koskee korttelia 23190 sekä osaa katualueesta korttelin 23190 länsipuolella. Alue on voimassa olevan asemakaavan mukaan keskustatoimintojen aluetta, mutta sitä ei ole vielä rakennettu. Tällä hetkellä suunnittelualueen läpi kulkee Vanha Hämeenlinnantie, joka on tarkoitus siirtää kulkemaan suunnittelualueen länsipuolelta. Lisäksi alueella sijaitsee tällä hetkellä Kivistön bussiasema.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kaupungin ja yksityisen maanomistajan tavoitteena on löytää kortteliin kokonaisratkaisu, joka mahdollistaa asumisen sekä muiden keskustatoimintojen toteuttamisen korttelissa. Kaavamuutoksen yhteydessä laaditaan tonttijako ja tarvittavat maankäyttösopimukset.

Kaavan hakija ja maanomistus

Alue on Vantaan kaupungin sekä yksityisen maanomistajan yhteisomistuksessa. Omistuksen suhde perustuu yhteistoimintasopimukseen. Asemakaavamuutos laaditaan kaupungin ja yksityisen maanomistajan aloitteesta. Työ ei ole ollut kaupunkisuunnittelun työohjelmassa 2017 vaan se on otettu aluearkkitehdin päätöksellä työohjelmaan ylimääräisenä työnä.

Asemakaavan valmisteluun osallistuneet

Asemakaavan muutos laaditaan kaupungin omana työnä.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002353 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.8.2017

Kuulemiskirje

Lisätietoja

Sonja Sahlsten
asemakaava-arkkitehti
050 312 4370
sonja.sahlsten@vantaa.fi

Julkaistu: 1.8.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter