7.9.2016

Länsimäessä kerrostaloja Maalinauhantien pohjoisosiin (nro 002241)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.10.2016
Kaava tullut voimaan 14.12.2016

VAV Asunnot Oy on hakenut asemakaavan muutosta , jonka tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentaminen Maalinauhantien ja Rajakentäntien kulmauksen pysäköintialueille. Uudet rakennukset olisivat 5 – 8 -kerroksisia ja niihin toteutettaisiin n. 90 asumisoikeusasuntoa.

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 91002 - 91004, Estepuiston virkistysaluetta sekä katualueita kaupunginosassa 91, Länsimäki. Aluetta rajaa pohjoisessa Rajakylän liikuntapuisto, idässä Rajakentänkuja, Keihäspolku ja Maalinauhantie sekä etelässä ja lännessä Estepuisto.

Estepuiston kaavamerkinnät tarkistetaan vastaamaan nykykäytäntöjä. Kaavatyössä selvitetään mahdollisuudet muuttaa kaupunginosarajaa siten, että Estepuisto liitettäisiin Rajakylän osaksi.

Hankkeessa konsulttina on Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002241 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.05.2014

Lisätietoja

Jukka Köykkä
kaavasuunnittelija
050 302 9283
Jukka.Koykka@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter