15.8.2017

Lähdepuistosta osa muutetaan matalaksi ja tiiviiksi asuinalueeksi (nro 002239)

Kaupunginvaltuusto on 25.9.2017 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 31.10.2018

Asemakaavamuutos koskee Lähdepuiston puistoaluetta sekä Koivumäentien ja Koivumäenkujan katualuetta Vaaralassa.

Varsinainen muutosalue rajautuu lännessä Koivumäentien pientaloalueeseen ja koillis- sekä itäosassa vilkasliikenteisen Kehä III:n (E 18) liikenneväylään, jolta saavutettavuus eri suunnilta Lähdepuiston muutosalueelle Hakunilantien eritasoliittymän kautta on hyvä. Etelässä alue rajautuu Vantaan yleiskaavan mukaiseen leveään, metsäiseen lähivirkistysaluevyöhykkeeseen.

Lähdepuiston aluetta halutaan muuttaa matalaksi ja tiiviiksi asuinalueeksi.

Piirustusteknisten tulkintojen vuoksi ajantasa-asemakaavasta puuttuu muun muassa Koivumäenkujan katualuerajoja, joten Koivumäenkujan katualue on otettu mukaan kaavamuutokseen asian korjaamiseksi.

Muutosalue on Vantaan kaupungin omistuksessa.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002239 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 04.11.2016 päivitetty

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 07.04.2014

Lisätietoa

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Mikel Aizpuru
kaavasuunnittelija
050 302 9410
mikel.aizpuru@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter