7.9.2017

Länsimäessä Pallas-koulurakennuksen tilalle asuntoja (nro 002187)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.8.2017
Kaava tullut voimaan 18.10.2017

Puretun Pallaksen koulun tilalle on tarkoitus rakentaa pääasiassa uusia asuinrakennuksia. Uutta asuinrakentamisen kerrosalaa arvioidaan syntyvän alueelle noin 24 000 k-m2. Kaavatyö kohdistuu lähes kokonaan kaupungin omistamalle maalle.

Länsimäentien varren seitsemänkerroksisten asuinrakennusten riviä ehdotetaan jatkettavaksi kaava-alueella uusilla seitsemänkerroksisilla kerrostaloilla. Uusi Vuontiskero-niminen katu esitetään ajoyhteytenä Länsimäen koululle. Länsimäen koulun tontin asemakaavamääräyksiä väljennetään. Olemassa olevaa terveydenhoitorakennusta ehdotetaan muutettavaksi asukkaiden yhteiskäyttöön tarkoitetuksi tilaksi. Uusien asuinrakennusten korkeus madaltuu itää kohti. Kurupuiston vieressä uudet asuinrakennukset ovat kaksikerroksisia kuten olemassa olevat rivitalot. Kurupuistoa ehdotetaan levennettäväksi uuden ja vanhan liittymäalueella.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002187 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitys 4.10.2016

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitys 28.9.2016

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.06.2013

Lisätietoja

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Jari Jokivuo
asemakaavasuunnittelija
050 302 8995
jari.jokivuo@vantaa.fi

Ilpo Pasanen
liikenneinsinööri
050 302 8968
ilpo.pasanen@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter