3.12.2021

Vaunukujalle kerrostaloja Hakunilan keskustassa (nro 002508)

Kaavamuutosalue sijaitsee osoitteessa Vaunukuja 2 Vaunukujan ja Vaunukalliontien risteyksessä, n. 500 m etäisyydellä Hakunilan keskustasta. Alustava suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Vaunukujaan, idässä Vaunukalliontiehen ja etelässä ja lännessä naapuritontteihin.

Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa kaava-alueelle noin 4 500 kerrosneliömetrin (kem²) laajuinen uusi asuinrakentaminen. Alustavan suunnitelman mukaan alueelle sijoitettaisiin kaksi uutta 5-7 kerrosta korkeaa kerrostaloa.

Tarkempi rakennusten lukumäärä, korkeus ja sijoittelu ratkaistaan asemakaavatyön edetessä.

Kaupungin tavoitteena on tiivistää ja täydentää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta sekä sijoittaa alueelle uusia, houkuttelevia asuntoja. Syntyvän kaupunkikuvan tulee olla laadukasta ja rakentamisen tulee sopeutua ympäristöönsä. Kaavatyössä huomioidaan myös vihertehokkuus ja hulevesien hallinta.

Hakija

Maanomistaja eli Avara Amplus Oy

Kaavan asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2021,

Mielipiteet pyydetään 12.1.2022 mennessä.

Lisätietoja

Linnea Löytönen
asemakaava-arkkitehti
040 487 1184
linnea.loytonen@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter