13.1.2021

Vaaralassa Hopeatien varrelle asumista ja viheraluetta (nro 931500)

Alueelle suunnitellaan asumista Hopeatien pohjoispuolelle Kuussillan asuinalueen jatkeeksi, lähivirkistysaluetta sekä tarvittavat katuvaraukset Vantaan ratikan tarpeisiin.

Tavoitteet:

  • Hopeatien ympäristön maankäyttö
  • Rakentamisen määrä
  • Kaupunkikuvallinen kehittyminen
  • Viheryhteyksien jatkuvuus
  • Tarvittavat katuvaraukset Vantaan ratikan tarpeisiin + siihen liittyvälle katuympäristölle.
  • kiinteistöjen rajaukset ja nykyisten katujen liittymisratkaisut suhteessa ratikan suunnitelmaan ja tilantarpeeseen.

Mitä alueelle suunnitellaan?

  • Rakentamista esitetään Hopeatien pohjoispuolelle Kuussillan asuinalueen jatkeeksi. Tutkitaan Vaaralan aluetehokkuuden mukaista täydentämistä
  • Hopeatien eteläpuolelle ja Metsätien pohjoispuolelle osoitetaan lähivirkistysaluetta, joka toimii ekologisena ja virkistysalueyhteytenä Ojangosta Vanhankaupunginlahdelle.
  • Kaavassa osoitetaan katualuevaraukset tulevaa Vantaan ratikkaa, muuta liikennettä ja kevyen liikenteen väyliä varten..
  • Kaavoituksen yhteydessä tarkastellaan nykyisen nimistön muuttamista.

Suunnittelualue

Kaava-alue sijaitsee Hakunilan suuralueella Vaaralan kaupunginosassa ja rajautuu pohjoisessa Kuussillan asuinalueeseen, idässä Fazerintiehen ja Kuussillanpuistoon, etelässä Fazerin tehdasalueeseen sekä Metsätiehen ja lännessä Slåtmossenin virkistysalueeseen.

Kaava-alue sijoittuu Vantaan ratikan asemakaavojen tarkastelualueelle (062800). Tämän kaava-alueen OAS on erotettu erilliseksi ratikan asemakaavojen OAS:ista siitä syystä, että tällä Hopeatien asemakaavan alueella ratkaistaan ratikkakatua laajempia kysymyksiä.

Suunniteltavaan alueeseen kuuluu asemakaavoittamatonta metsäaluetta, yksityisessä omistuksessa olevia kiinteistöjä sekä pieni osa asemakaavoitettua katu- ja virkistysaluetta.

Hakija

Kaavoitus on käynnistetty alueella Vantaan kaupungin aloitteesta, johtuen tarpeesta ratkaista alueen maankäyttö Vantaan ratikan suunnittelun yhteydessä.

Kaavan asiakirjat:

Kuulemiskirje 13.1.2021

Osallistumis -ja arviointisuunnitelma 13.1.2021

Mielipiteet 5.2. mennessä.

Lisätietoja

Anna Hellén
asemakaava-arkkitehti
050 302 9028
anna.hellen@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter