16.1.2020

Hakunilan keskustan laajennus 2 (nro 001873)

Luonnoskuva

Asemakaavamuutos sijoittuu Vantaan kaupungin omistuksessa olevalle reilun neljän hehtaarin kokoiselle varikkokäytöstä poistuvalle Vantaan itäiselle bussivarikolle ja sen ympäristöön. Alue osa kehittyvää ratikkareitin varren Hakunilaa.

Kaavamuutosalue rajautuu lännessä Lahdenväylään, pohjoisessa Kaskelantien asuinalueeseen ja viheralueeseen, idässä Liinakkokujaan ja Laukkarinteeseen ja etelässä Pitkäsentiehen sekä viheralueisiin. Kaavamuutosalueella suunnitellun Vantaan ratikan reitti kulkee Kyytitiellä.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Alueelle tavoitellaan noin 100 000 kem² asumista sekä kahta päiväkotia. Suunnitellun Vantaan ratikan rakentamisen yhteydessä aluetta halkova Lahdentie muutetaan kaduksi ja se linjataan uudelleen Kyytitien tasoon. Kaavatyön yhteydessä suunnitellaan alueelle toimivat virkistysalueet, kevyen liikenteen reitit ja hulevesiratkaisut.

Kaavamuutostyön tavoitteena on lisätä Hakunilan elinvoimaa ja tiivistää kaupunkirakennetta suunnitellun Vantaan ratikan ympäristössä. Kaavamuutosaluetta kehitetään monipuolisen asumisen ja palveluiden, esimerkiksi pienten kivijalkaliiketilojen käyttöön.

Kaupungin tavoitteena on luoda kansainvälisesti kilpailukykyisiä kaupunkiympäristöjä ja asuntoja. Lisäksi tavoitteina on miellyttävä ja turvallinen kaupunki- ja katutila. Resurssiviisaus ja vihertehokkuus huomioidaan kaavatyössä.

Asemakaavamuutos pohjautuu L-arkkitehtien laatimaan viitesuunnitelmaan, joka perustuu avoimen Asuntoreformi 2018 -arkkitehtikilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Viitesuunnitelmassa alueen asuinrakentaminen on ehdotettu monipuoliseksi, muuntojoustavaksi ja pitkäikäiseksi. Suunnitelmassa ehdotetaan ympäristöystävällisiä rakennusmateriaaleja sekä pyritään hiilineutraaliuteen. Asuinrakentamisessa tutkitaan erityisesti maantasokerrosten tilankäytön jakamis- ja kiertotalouden mahdollisuuksia sekä asumisen ja työn yhdistämistä. Nykyisiä virkistysalueita on säästetty mahdollisimman paljon.

Kaavatyöstä laaditaan aluksi kaavaluonnos, jonka pohjalta asemakaavamuutosehdotus tai -ehdotukset laaditaan.

Maanomistus

Kaavamuutosalue on pääosin Vantaan kaupungin omistuksessa. Lahdentien omistaa valtio ja Uudenmaan ELY- keskus. Yksityisomistuksessa kaavamuutosalueella ovat Liinakkokujan varren korttelit 94040 (LPA) ja 94077 (AO) sekä Kyytitien eteläpuoleiset kortteli 94085 (LPA(AP)) ja huoltoaseman korttelialue (LH).

Kaavan asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 10.1.2020

Aluesuunnitelma 18.11.2019

Lisätietoja:

Mari Jaakonaho
Asemakaava-arkkitehti
puhelin 050 302 9411
mari.jaakonaho@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter