4.2.2020

Hakunilassa Heporinteeseen asuinkerrostaloja sekä liike- ja palvelutilaa (nro 002412)

Kaupunginvaltuusto on 16.12.2019 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 5.2.2020

Heporinne, havainnekuva

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Hakunilantien varren täydennysrakentaminen muuttamalla liiketilojen korttelialueita sekä katualueita asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaava tuottaa kerrosalaa 7220 k-m² , josta vähintään 130 k-m² on liiketilaa. AK-korttelialueen tehokkuudeksi muodostuu 1.62.

Kaavamuutos valmistuessaan tarjoaa noin 140 asuntoa, noin 200 asukkaalle. Asunnoista yksiöitä on arviolta 29 %, kaksioita 39 % ja kolmioita 32 %. Kerrosalan ja arvioidun huoneistojakauman pohjalta määräysten mukainen autopaikkatarve on noin 70 ap.

Kaavamuutosalue sijaitsee Hakunilan eteläosassa noin 600 m Hakunilan keskustasta. Kaavamuutosaluetta rajaa idässä Hakunilantie, lännessä Hakunilanraitti ja pohjoisessa Heporinne. Kaavamuutosalueen läpi kulkee Hepopolun kevyen liikenteen reitti, joka ylittää Hakunilantien siltana.

Asemakaavan muutos

Asemakaavamuutos mahdollistaa Hakunilantien varren täydennysrakentamisen kolmen asuinkerrostalon rakentamisella kortteliin 94030. Rakennusoikeutta mahdollistetaan 7220 k-m², josta kaduntasokerroksen liiketilaa on oltava vähintään 130 k-m². Asuntoja kaavamuutosalueelle tulee noin 140 noin 200 asukkaalle. Asuinrakennusten korkeimmat sallitut kerrosluvut pohjoisesta alkaen ovat 8, 8 ja 7 lisättynä Hakunilantien tason osin maanalaisella kerroksella. Liiketilat sijoittuvat ensisijaisesti rakennusten kivijalkaan, Hakunilantien ja Heporinteen kulmaukseen. Asukaspysäköinti sijoittuu pääosin korttelin sisään maantasoon. Autopaikoista osa voidaan sijoittaa Oritien pysäköintilaitokseen.

Kaavamuutoksen yhteydessä kaavamuutosalueen läpi itä-länsi -suunnassa kulkeva kevyen liikenteen reitti siirretään ja Hakunilantien ylittävä kevyen liikenteen silta puretaan ratikan suunnitelmien mukaisesti. Uusi kevyen liikenteen reitti osoitetaan kaavamuutosalueen eteläosassa Hakunilantien tasoon. Ratikan suunnitelmat huomioidaan muutoksessa.

Nykyisessä asemakaavassa alueelle sijoittuu liikerakennusten korttelialueita (KL ja KL(AL1)). Rakennukset saavat voimassa olevan asemakaavan mukaan olla yksikerroksisia, rakennusoikeutta kaavamuutosalueella on nykyisessä asemakaavassa yhteensä 1000 k-m². Kaavamuutosalueen eteläpuolella korttelissa 94031 tontilla 4 on kaavamuutosaluetta koskeva rasiteoikeus, joka poistetaan kiinteistötoimituksen yhteydessä.

Kaavan hakija

Kiinteistöosakeyhtiö Hakunilan Metsätie

Maanomistus

Korttelin 94030 ja korttelin 94031 tontin 3 omistaa kaavamuutoksen hakija. Kaavamuutosalueen katualueet ovat Vantaan kaupungin omistuksessa.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut Lunden Architecture Company konsulttina.

Kaavan nro 002412 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset 16.12.2019

Selostus 25.11.2019

Melu-, tärinä- ja runkomeluselvitys 13.8.2019

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 20.5.2019

Lisätietoja

Mari Jaakonaho
asemakaava-arkkitehti
050 302 9411
mari.jaakonaho@vantaa.fi

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter