8.6.2018

Hakunilaan Lahdenväylän vaihtopysäkki (nro 002311)

Kaupunginvaltuusto on 9.4.2018 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 13.6.2018

Alue sijaitsee Kyytitien ja Lahdenväylän risteyksessä sekä Kehä III:n ja Koivukylänväylän liikenneympyrän välisellä alueella Lahdentiellä.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Lahdentie halutaan muuttaa maantien alueesta katualueeksi. Lahdentie Kehä III:n ja Koivukylänväylän liikenneympyrän välillä muuttuisi Vantaan kaupungin kunnossapidettäväksi.

Tavoitteena on saada hyvä yhteys pitkän matkan linja-autoliikenteen ja Kyytitien julkisen paikallisliikenteen välille sekä liityntä- ja polkupyöräpysäköintiin.
Tarkoitus on rakentaa pitkän matkan linja-autopysäkit ja niihin liittyviä kaistoja ja meluseiniä.

Lisäksi suunnitellaan liityntäpysäköintipaikat ja selvitetään muita maankäyttömahdollisuuksia Lahdenväylä länsipuolella.

Maanomistus

Alueen omistaa Vantaan kaupunki, valtio, Helsingin seurakuntayhtymä sekä yksityinen henkilö.

Kaavan sijainti

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002311 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus
Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.2.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.6.2017

Lisätietoja

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Mikel Aizpuru
asemakaavasuunnittelija
050 302 9410
mikel.aizpuru@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter