24.10.2011

Vaaralassa teollisuus- ja varastorakennusten sekä puistoalueen muuttaminen asuinkäyttöön (nro 002055)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 24.10.2011
Kaava tullut voimaan 4.7.2012

Muutosalue sijaitsee Vaaralan pientaloalueen eteläosassa, Kuusillantien pohjoispuolella ja rajautuu Helsingin kaupungin rajaan. Muutosalue sijaitsee lähellä Jakomäen asuntoaluetta.

Asemakaavan muutos

Korttelin 93138 pohjoisosan asemakaavan mukainen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueenosa (rakennusoikeus 3 610 k-m²), esitetään muutettavaksi pääosin asuinrakennusten korttelialueeksi. Kiinteistöllä sijaitsee asuinrakennus. Osa Rajamäki-nimisestä puistoalueesta esitetään muutettavaksi asuinrakennusten korttelialueeksi. Kiinteistöllä sijaitsee asuinrakennus. Korttelin 93137 pohjoisosan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen tontti 1 ja tontti 2 (rakennusoikeus yhteensä 7 952 k-m²) esitetään muutettavaksi pääosin Vantaan yleiskaavan 2007 mukaisesti pientaloalueeksi.

Lisäksi muutostyön yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta laajentaa esitettyä pientaloaluetta jonkin verran Vaaralanmäki -nimisen puistoalueen suuntaan. Asemakaavan muutosalueen kolmelle varsin kovan rakennusoikeuden omaavalle teollisuustontille ja asumiskäytössä olevan pikkupuiston alueelle kaavoitetaan pientaloasumista. Pääosa asuinrakentamisesta tulee olemaan kaksikerroksista. Rajatien länsipuolisella korttelialueella voivat tulla kysymykseen myös rinnetaloratkaisut. Muutosalueelle tulee uutta asuinrakennusten kerrosalaa yhteensä 5 266 k-m², josta Vantaan kaupungin omistamalle alueelle 3 100 k-m².

Pientaloalueen katuyhteytenä toimii olemassa oleva Rajatie, jonka linjausta esitetään oikaistavaksi. Rajatietä pitkin pääsee Kuussillantielle tai Vaaralan Talkootien kautta Hakunilantielle.

Kaavamuutoksen hakija
Kaavamuutosta ovat hakeneet As. Oy Otto-Beata, Kerttu Haapasen kuolinpesä ja Vantaan kaupungin yrityspalvelut.

Kaavan asiakirjat nro 002055

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)
Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.9.2011

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.10.2009 (PDF)

Lisätietoa

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter