17.11.2010

Vanhuksille asuntoja Hakunilantie 62a:n tontille (nro 001962)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 31.8.2009
Kaava tullut voimaan 17.11.2010

Suunnittelualue sijaitsee Hakunilan kaupunginosassa Hakunilantien, Satulakujan ja Kaviouran rajaamalla alueella.

Maanomistajan tavoitteita

Maanomistaja Suomen Johdinkanava Oy hakee voimassaolevan asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen muuttamista liikerakentamisesta vanhusten erityisasumiselle tarkoitetulle asuntorakentamiselle ja tontin rakennusoikeuden lisäämistä. Tontin rakennusoikeutta esitetään nostettavaksi yhteensä 1500 kerrosneliömetriin. siten, että tontille saisi rakentaa asuintalon, jossa olisi maantasokerroksen lisäksi seitsemän asuinkerrosta. Taloon tulisi noin 16 asuntoa.

Suunnitelman lähtökohtana on tutkia laadukkaan, vanhusten erityisasumiselle tarkoitetun asuntorakentamisen mahdollisuuksia keskusta-alueen pienellä tontilla. Rakennuksen arkkitehtuurilla haetaan alueelle uutta identiteettiä ja uutta tapaa hyödyntää haastavia keskusta-alueen tontteja tiivistysrakentamisessa.

Maanomistajan tavoitteena olisi sijoittaa uusi kerrostalo tontin eteläreunaan siten, että tontin pohjoisosaan sijoittuisivat istutus- ja maantason pysäköintialueet. Tornitaloratkaisu jättäisi As Oy Hakunilanmäen (Satulakuja 4) Hakunilantien suuntaisen rakennuksen nro 2 ikkunajulkisivun päänäkymät vapaaksi.

Ajo asuntotontille tulisi Satulakujan kautta. Uuden rakentamisen vaatimat pysäköintipaikat tulisi osoittaa kaavamuutoksen kohteena olevalle tontille siten, että niiden aiheuttamat haitat olisivat mahdollisimman vähäiset tontin länsirajalla sijaitsevan As Oy Hakunilanmäen (os. Satulakuja 4) asunnoille

Hakunilan keskustan tämän hetkinen kehitys ei tue tontin rakentamista kauppapaikaksi. Tonttia koskeva asemakaava on vahvistettu 17.11.1977 ja sen asettamat tavoitteet ovat vanhentuneet eivätkä vastaa Hakunilan kehittämistarpeita.

Nykytilanne

Liikerakentamiselle kaavoitettu tontti on rakentamaton ja sillä kasvaa hoitamatonta puustoa. Nykyisen asemakaavan mukaisesti tontille saa rakentaa yhteensä 600 m² liiketilaa kahteen kerrokseen.

Hakunilassa on kysyntään nähden vähän asuntorakentamista ja alueen väestö vähenee, mikä edesauttaa alueen palveluiden heikentymistä. Suunnittelualue sijaitsee palvelujen ja joukkoliikenteen pysäkkien läheisyydessä.

Kaavan nro 001962 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.05.2007 (PDF)

Lisätietoa

Jukka Köykkä
kaavasuunnittelija
050 302 9283
Jukka.Koykka@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter