22.4.2015

Långmossenissa liikenne-ja katualueen muutoksia (nro 002175)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.11.2013
Kaava tullut voimaan 22.4.2015

Kehä III:n liikennealueiden rajojen muuttaminen viimeisimmän tiesuunnitelman mukaisiksi, Jätteenpolttolaitoksen (korttelin 92201) liikennealueliittymän ja katujen uudelleenjärjestely, HELI-radan rautatiealueen muuttaminen erityisalueeksi , lumen vastaanottopaikan ja linjaautovarikon tilavaraus ja suojaviheralueiden aluerajausten liittäminen kokonaisuuteen.

Alueen sijainti

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Ojangossa, Kehä III:n ja Porvoonväylän risteyksestä koilliseen ja käsittää Kehä III:n, Porvoonväylän, Långmossenintien pohjoisosan sekä suojaviheralueen osan ja Sotungintien rajaaman alueen.

Mikä alueella muuttuu

Kehä III:n, Porvoonväylän ja Vantaan energian liikennejärjestelyt vaativat liikenne-ja katualueen muutoksia. Långmosseninkujan jätevoimalan rakentaminen alkaa vuoden 2012 aikana. Rautatiealueen muuttaminen kortteli- ja erityisalueiksi ja suojaviheralueiden liittäminen kokonaisuuteen.

Lumenkaatopaikalle etsitään paikkaa. Valtion Liikennevirasto toteuttaa väylien ja liittymien parannustyöt oman budjettinsa mukaisesti. Vantaan kaupunki toteuttaa mahdollisen lumenkaatopaikan kunnallistekniikan rakentamisohjelman mukaisesti.

Kaavan nro 002175 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 04.10.2012

Lisätietoja

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi


Ilpo Pasanen
liikenneinsinööri
050 302 8968
ilpo.pasanen@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter