22.4.2016

Kukkarokuja asunnoille (nro 001737)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.4.2016
Kaava tullut voimaan 15.6.2016

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Vaaralan kaupunginosan pohjoisosassa, Kehä III:en (E 18) eteläpuolella.

Mitä alueella muutetaan?

Asemakaavaa on muutettava, koska pääosa asemakaavan muutosalueesta on kaavoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K) ja alue halutaan nyt muuttaa asuntoalueeksi. Alueelle rakennetaan matalia asuinrakennuksia. Esitetty alue on altis sekä Kehä III:n liikennemelulle että liikenteen aiheuttamien pakokaasupäästöjen kuin myös katu- ja tiepölyn vaikutuksille, joten asuntorakennusten sijoittelulla tullaan ratkaisemaan suojaisat ulko-oleskelutilat ja leikkipaikka-alueet.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 001737 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Meluselvitys (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laajennusosa 11.3.2015 (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.11.2014 (PDF)

Lisätietoa

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter