Annefred eteläinen Veromiehessä (nro 002373)

Ilmakuva kaavamuutosalueelta

Kaavamuutosalue sijaitsee Veromiehen kaupunginosassa. Alue rajautuu pohjoisessa osin Manttaalitiehen sekä nykyisen kaavan mukaisen Manttaalipuiston pohjoisreunaan, etelässä Äyritiehen, itäosassa Manttaalikujaan sekä lännessä rakenteilla olevaan kortteliin 52127. Aviapoliksen rautatieasemalle on matkaa n. 1,5 km ja lentoasemalle n. 2,5 km. Alue sisältää kokonaan kaavamuutoshakemuksen 002373 sekä osan kaavamuutoshakemuksen 002389 alueesta.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Nyt kaavoitettavalle alueelle rakentuu fyysiseltä ja toiminnalliselta ympäristöltään monipuolisia asuinkortteleita, virkistysalueita sekä monitoimirakennus Atomi, johon sijoittuu koulu 740 oppilaalle, päiväkoti 160 lapselle sekä mahdollisesti muitakin palveluja. Alueen halki kulkee Rälssitie, joka on osa ns. kiinnostavuuden kehää ja josta rakentuu urbaani, kaupunkielämää kuhiseva reitti. Tämän kaavamuutoksen ulkopuolelle jäävä Tikkurilantie rakennetaan tulevaisuudessa bulevardiksi. Myöhemmin kaavoitettavaksi jäävät myös työpaikkarakentamista ja kaupallisia palveluita sisältävät korttelit alueen pohjoisosassa.

YIT on tutkinut erilaisia asumisen trendejä ja tarpeita. Sen perusteella alue sopisi parhaiten heille, jotka arvostavat sujuvaa arkea kattavien palvelujen äärellä, sekä myös heille, joiden elämä on pääasiassa kodin ulkopuolella ja koti on turvallinen pesä kaiken hälinän keskellä.

Tavoitteena ovat omaleimaiset ja elämykselliset ulkotilat, jotka vahvistavat Aviapoliksen identiteettiä, ja monimuotoinen ja toiminnallinen puisto. Puistossa kulkevaa Palo-ojaa tutkitaan ja kehitetään hulevesiaiheena osana smart & clean -hanketta. Suunnittelun tavoitteena on ilmastovaikutusten minimoiminen esimerkiksi maanvaraisilla pihoilla, viherkatoilla, hulevesien luonnonmukaisella käsittelyllä, uusiutuvan energian hyödyntämisellä ja liikkumisen ratkaisuilla.

Suunnittelu pohjautuu kansainvälisessä Aviapolis Urban Blocks (AUB) -ideakilpailussa yhtenä parhaista palkittuun ehdotukseen, jota on työstetty luonnosvaiheessa eteenpäin ehdotuksen tekijöiden, Mandaworks AB:n ja MASSLab LDA:n kanssa. Kilpailu ratkaistiin 1.9.2017.

AUB-kilpailun tavoitteet

Koko AUB-alueelle tulee asuntoja n. 3 000 asukkaalle. Työpaikkarakentamista olisi noin viidennes alueen rakentamisen kokonaislaajuudesta mukaan lukien julkiset ja yksityiset palvelut, sekä virkistysaluetta.

Lähtötiedot

Veromieheen on 1950-luvulta lähtien rakennettu Vantaan laajinta, yhtenäistä työpaikka- ja varastoaluetta. Kaupunginosaa halkovat ja sivuavat tiet ovat ajan kuluessa laajentuneet ja muuttuneet maisemaa hallitseviksi elementeiksi niin äänimaailmaltaan kuin laajuudeltaan. Alue on täyttynyt suurimittakaavaisista rakennuksista sekä asvaltoiduista pinnoista. Katuverkko on harva ja korttelikoko valtaisa. Alueen nykyinen vehreys muodostuu pääosin rakentamattomiksi jääneistä alueista ja metsittyneistä pelloista. Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta entistä viljelyaluetta. Kaakkoisosassa on pysäköinti-/varastointikenttä. AUB-alueen pohjoisosassa, tämän kaavamuutoksen ulkopuolella, on muutamia 1980-luvulla rakennettuja toimisto- ja tuotantorakennuksia. Alueen vieressä on hotelli samalta ajalta.

Kaavan nro 002373 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisunnitelma 10.10.2019

Lisätietoja

Charlotta Tanner
Asemakaava-arkkitehti
050 312 1840
charlotta.tanner@vantaa.fi

Jonna Juusola
Asemakaavasuunnittelija
050 302 8995
jonna.juusola@vantaa.fi

Julkaistu: 10.10.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter