Kivistössä Kylänpääntie 2 (nro 002199)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.5.2014
Kaava tullut voimaan 6.8.2014

Kylänpääntie 2:ssa sijaitsevan tontin käyttötarkoitus muutettiin ympäristöä häiritsemättömien teollisuusrakennusten korttelialueesta asuinpientalojen korttelialueeksi sekä rakennusoikeuden määrää tarkistettiin. Tontille määriteltiin kaksi uutta rakennuspaikkaa sekä uusi tonttiliittymä. Tontilla sijaitseva rakennus Byändan torppa suojeltiin sr-merkinnällä.

Kaavan nro 002199 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2013

Lisätietoja

Anna-Riitta Kujala
aluearkkitehti
050 302 8799
anna-riitta.kujala@vantaa.fi

Julkaistu: 12.5.2014 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter