Lumenvastaanottopaikka Tulkintien eteläpuolelle Ylästöön (nro 002149)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.8.2014
Kaava tullut voimaan 15.10.2014

Muutosalue sijaitsee Tulkintien eteläpuolella Mustikkasuonkalliot -nimisellä alueella. Lumenvastaanottopaikan lisäksi kaavoitetaan alue teollisuusrakennuksia varten.

Kaavamuutoksen kuvaus

Vantaan oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen aluetta (TT) ja yhdyskuntateknisen huollon aluetta ET. Yleiskaavaa aiemmin tehdyssä asemakaavassa alue on lähivirkistysaluetta, VL. Kaavatyön tavoitteena muuttaa asemakaava vastaamaan yleiskaavan tavoitteita. ET -alue on varattu lumenvastaanottopaikkaa varten.

TT -alueelle on suunniteltu teollisuusrakennuksia. Kaavamuutos tehdään em. teollisuusrakennushankkeiden johdosta, mutta samassa yhteydessä asemakaavoitetaan yleiskaavan mukainen ET -alue sille varattuun käyttöön.

Miksi asemakaavan muutos tehdään?

Kaavailtu uudisrakentaminen sopii hyvin yleiskaavan/alueen maankäyttötavoitteisiin. Lumenvastaanottopaikka on kaupunkikuvasta näkymättömissä. Lisäksi se sijaitsee edullisesti Pakkalan asuntoalueen ja Pakkala/Tammiston liikerakennusalueiden läheisyydessä, joilta kertyy runsaasti lunta.

Miten tilanne muuttuu ?

Viheralueita sekä metsässä olevia kävelyreittejä poistuu.

Nykytilanne

Alue on tällä hetkellä metsän peittämä osin kallioinen alue.

Hakija

Vantaan kaupungin yrityspalvelut ja SRV Oyj

Asemakaavamuutos nro 002149, Ylästö

Kaavan nro 002149 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Kaupunkisuunnittelulautakunta 2.6.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.09.2011

Lisätietoja

Lisätietoja
Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
09 839 22675
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Mikko Järvi
kaavoitusinsinööri
09 839 222701
mikko.jarvi@vantaa.fi

Julkaistu: 25.8.2014 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter