Vaskipuiston uuden asuinalueen kaavoitus jatkuu Kaivokselassa (nro 161300)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.10.2010
Kaava tullut voimaan 12.9.2012

Kaavoitettava alue rajautuu lännessä Mätäojan laaksoon ja Vaskipellon puistoon, pohjoisessa Vaskivuoren virkistysalueeseen, idässä Vaskipellontiehen, kortteliin 16166, Aapramintiehen, Aapraminpolkuun, kortteliin 16167 ja Vanhaan Kaarelantiehen sekä etelässä Helsingin Kaarelaan ja Malminkartanoon.

650 uutta asuntoa

Kaavoitettavalle alueelle suunnitellaan monipuolista asuntoaluetta sekä Kehä II:n linjausta sen lävitse. Aueelle varataan myös tontti päiväkotia varten. Kehä II:n läheisyyteen kaavaillaan kerrostaloja ja Mätäojan laakson viereen tiivistä pientaloaluetta. Maanomistajien tavoitteena on rakentaa yhteensä noin 650 asuntoa. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa noin vuoden kuluttua siitä, kun asemakaava on tullut voimaan, aikaisintaan vuonna 2011. Vapaarahoitteisen omistusasuntotuotannon lisäksi voidaan toteuttaa myös vuokra-, asumisoikeus- ja/tai osaomistusasuntoja.

Suunnittelutilanne

Asemakaavan laatiminen on odottanut Kehä II:n yleissuunnittelun valmistumista. Suunnitelma valmistui joulukuussa 2008. Asemakaavaehdotus on viety kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn ja nähtäville 15.3.10 ja kaupunginhallitukseen 22.3.10.

Maanomistus

Kaavoitettava alue on pääosin yksityisten maanomistajien ja Vantaan kaupungin omistuksessa. Suurimpia maanomistajia ovat Suomen Osakekiinteistöt Oy, Jyväskylän hoitokoti Ankkuri Oy, As Oy Vantaan Vaskipuisto/Skanska ja As Oy Vantaan Vaskihovi/NCC Rakennus Oy.

Kaavan asiakirjat nro 161300

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus osa 1 (PDF)
Selostus osa 2 (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.9.2006 (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 12.9.2012 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter