Petikossa laajennetaan tonttiaTiilenpolttajankujalle (nro 002466)

Kaupunginvaltuusto on 12.4.2021 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 17.6.2021

Tiilenpolttajankuja 3b:n teollisuus- ja varastorakennusten tontin (T) laajentamista pohjoispuoliselle lähivirkistysalueen (VL) kaistaleelle pysäköinnin laajentamista varten.

Alueella on hulevesioja, nuoria koivuja ja haapoja, mutta ei polkua. Yhteys puistoon on Bölenraitilta.

Nykyinen rakennusoikeus 741 k-m² ja kerrosluku kolme (III) säilyvät.

Kaavamuutos mahdollistaa pysäköinnin lisäämisen ja parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä.

Hakija

Kiinteistö Oy Petikko

Kaavan asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus 15.12.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.10.2020

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 17.6.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter