Hämevaarassa Vieteririnteelle pientalotontteja (nro 110500)

Kaupunginvaltuusto on 12.4.2021 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 17.6.2021

Viittatien uusia taloja, näkymä Viisaritieltä.
Viittatien uusia taloja, näkymä Viisaritieltä.

Vieteririnteelle asemakaavoitetaan pientalotontteja tonttitehokkuudella e = 0,25, rakennusoikeus noin 1 110 k-m² + taloustiloja 200 k-m². Kyseessä on yleiskaavan täydennysrakentamiskohde.

Tonteille on valmis kunnallistekniikka.

Samalla asemakaavaan ajantasaistetaan poikkeamisluvalla tehty kolmen tontin tonttijako.

Sijainti:

Vieteririnne 3, 5, 7, 9, 11; Vieteritie 12; Viittatie 24b, 24c.

Nykytilanne:

Asemakaavoittamaton alue on rakentamatonta kypsää sekametsää.

Kolmen tontin (Vieteririnne 3, 5 ja Vieteritie 12) osalta asemakaava tarkistetaan vastaamaan myönnettyjä poikkeamis- ja rakennuslupia, joilla kaksi tonttia on lohkottu kolmeksi, joilla kullakin on 160 + 40 k-m² rakennusoikeus.

Vieteririnteellä on kaksikerroksisia omakotitaloja vuosilta 2017 – 2020. Koillispuolella on yksikerroksinen rivitalo vuodelta 1989.

Maanomistus

Vantaan kaupunki ja kolmen nykyisen tontin osalta yksityiset.

Kaavan asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset
Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.5.2020

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 17.6.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter