Myyrmäen aseman kortteleihin asumista ja palveluja (nro 002400)

Myyr York Downtown - Myyrmäen asemakorttelit

Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa Myyrmäkeen aseman viereen korkeatasoista ja elävää keskusta-aluetta, jossa yhdistyvät urbaani asuminen, palvelut, työ ja vapaa-aika sekä laadukas julkinen ulkotila. Alueetta kehitetään kaikille asukkaille sekä siellä työskenteleville ja asioiville.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty 13.9.2021. Suunnittelualuetta laajennetaan Jönsaksenpuiston alueelle ja Isomyyrin korttelin suunnitelmiin on tullut muutoksia. Muilta osin aiempi valmisteluaineisto ei ole merkittävästi muuttunut. Rakentamisen määrät ovat samankaltaisia kuin aiemmin.

Valmisteluaineiston (27.4.2021) suunnitelma on muuttunut radan länsipuolella sijaitsevassa Isomyyrin korttelissa siten, että toimistorakennus siirrettiin paremmin saavutettavalle paikalle aseman pohjoisen sisäänkäynnin yhteyteen. Uusi sijainti korttelin kaakkoiskulmassa ja Liesikujan varrella on toiminnallisesti ja näkyvyydeltään edellytys toteutettavuudelle. Pohjoinen asuintorni on siirretty kauemmas seniorikorttelista ja toimii nyt Myyrmäentien päätenäkymänä aiemmin esitetyn paikoituslaitoksen sisäänajon sijaan.

Vaskivuorentien varressa ja Myyrmäentien pohjoispuolen tornit eivät estä toistensa näkymiä. Aiempaa väljempi rakenne avaa näkymiä ja lisää valoisuutta korttelille pihalle ja asunnoille. Kortteli luo edelleen visuaalisesti ja toiminnallisesti monipuolista keskusta- ja asemaympäristöä.

Korttelin kerrosalat ovat samankaltaisia kuin aiemmin: liike ja toimitilojen määrä säilyy ennallaan. Liesikujan ja Purupihkanpolun korttelin kulmassa on nyt kivijalkatilaa. Korttelin maantason kivijalkatilat muodostavat miellyttävää kaupunkiympäristöä. Liesipuisto ja Keramiikkatori toimivat yhtenäisenä ja vehreänä julkisena tilana. Aiempaa aktiivisempi Liesikuja on jatkossakin yksi alueen tärkeimmistä itä−länsi -suuntaisista jalankulkureiteistä.

Myyrmäentien ja Vaskivuorentien nykyinen valo-ohjattu kolmihaaraliittymä muuttuu nelihaaraiseksi liittymäksi. Liittymään lisätään eteläinen haara uuden asuinkorttelin liikenteelle. Nykyinen liittymän keskellä sijaitseva ja katutilan osalta haastava huoltoyhteys poistuu Vaskivuorentien eteläpuolelta ja jatkossa päivittäistavarakaupan huolto ajetaan Purupihkanpolun kautta. Korttelin huolto toimii pysäköintilaitoksesta erillään. Korttelin huoltopiha on sisävedetty ja suljettu; Purupihkanpolusta muodostuu siten parempaa ja turvallisempaa jalankulkutilaa. Huoltoyhteys on tarkoitus erottaa selkeästi jalankulun ja pyöräilyn yhteydestä ja huoltoajoneuvon operointi tapahtuu korttelin huoltopihalla.

Purupihkanpolku ja Liesikuja muodostavat läpiajettavan reitin kiinteistöjen huoltoa varten. Purupihkanpolku on tarkoitus esittää pienelle huoltokalustolle läpiajettavana lyhytaikaisena huoltoyhteytenä korttelin ympäri, jolloin ulosajo tapahtuu Liesikujan kautta Jönsaksentielle.

Kerrosalaa hankkeessa esitetään

  • kolmeen kortteliin yhteensä noin 66 000 k-m2
  • asumiselle noin 54 000 k-m2
  • noin 12 000 k-m2 liike-, palvelu- ja toimitiloille
  • näistä noin 3000 k-m2 on varattu kaupungin palvelu- ja toimitiloiksi.

Kutsukilpailu

Korttelien suunnittelusta on järjestetty Myyr York Downtown -kutsukilpailu 3.10.2018 - 15.2.2019. Kaavatyötä jatketaan kilpailun voittajaehdotuksen tehneiden suunnittelijoiden kanssa. Kilpailu on ratkennut ja tulokset ovat nähtävillä kilpailun omalla nettisivulla.

Kaavan nro 002400 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty kirje 13.9.2021

Alustava viitesuunnitelma 27.4.2021, Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.4.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.6.2018

Myyr York Downtown -suunnittelukilpailun sivulle

Yleisötilaisuus 22.8.2018

Yleisötilaisuuden esitys 22.8.2018

Citycon esitys asukastilaisuudessa 22.8.2018

Osallistuvan Vantaan sivun linkki koskien Myyrmäen asemanseudun uusistamista

Lisätietoja

Anna Hakamäki
Asemakaava-arkkitehti
050 3181 629
anna.hakamaki@vantaa.fi

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 14.9.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter