Yhteistyö asukkaiden kanssa jatkuu

Yleiskaavatyö on edennyt luonnosvaiheeseen. Nyt lähdemme tekemään ”Roadshow:ta”. Sen aluksi tulemme tapaamaan asukkaita heidän kotikulmilleen.

Tule kertomaan meille ajatuksesi yleiskaavasta tai keskustelemaan asemakaavoittajan kanssa. Kaupunkisuunnittelu jalkautuu seuraavasti:

 • Kivistö, Aurinkokiven koulu ke 28.2 kloklo 18-20
 • Korso, Lumon kirjasto ti 13.3. klo 16-18
 • Hakunila, ostari / nuorisotila to 15.3. klo 16-18
 • Myyrmäki, asema ti 20.3. klo 16-18
 • Tikkurila, Dixin Vantaa-info to 22.3. klo 16-18
 • Koivukylä, kirjasto ma 26.3. klo 16-18

Jos et pääse paikanpäälle, voit vastata karttapohjaiseen asukaskyselyyn. Kyselyn tarkoituksena on kerätä kaupunkilaisilta ideoita ja ajatuksia Vantaan kehittämiseksi yleiskaavan valmisteluun liittyen. Kerro meille minne ja miten Vantaalle tulisi rakentaa, mitä liikkumisyhteyksiä tulisi kehittää tai vaikkapa missä toivoisit näkeväsi uuden virkistysalueen.

Asukkaiden mielipiteet lähtökohtana suunnittelulle

Tähän mennessä olemme keränneet ajatuksia asukkailta Tulevaisuuskuva -hankkeen avulla. Saimme kerättyä vuoden aikana tuhansia näkökulmia kaupungin tulevaisuuteen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä loppuvuodesta 2017. Siitä saatiin palautteena yhteensä 24 kirjattua mielipidettä. Asukkailta saatiin 17 mielipidettä, joista 2 asukasyhdistyksiltä.

Asukkaiden mielipiteissä käsiteltiin:

 • Kaupungin kehittämisen lähtökohtia
 • Maaseudun rakentamista
 • Ympäristöhäiriötä aiheuttavia toimintoja
 • Liikennejärjestelmää ja lentomeluja
 • Ulkoilu- ja virkistysalueita
 • Luonto- ja suojelukysymyksiä

Viranomaisten palautteessa nousi esiin:

 • Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyö (MAL)
 • Ilmastonmuutos ja kestävän yhdyskuntarakenteen kysymykset
 • Vantaan joukkoliikenteen saavutettavuuden ja joukkoliikennevyöhykkeiden asukasmäärän vahvistaminen
 • Lentoliikenteen edellytykset
 • Yhdyskuntateknisen huollon kysymykset
 • Naapuriyhteistyö ja rajaseuduille sijoittuvat suurhankkeet
 • Seudulliset joukkoliikenneyhteydet

Viranomaisneuvottelu

Viranomaisneuvottelu järjestettiin 24.1. 2018. Tilaisuudessa käytiin läpi mm. osallistumis- ja arviointisuunnitelman palaute. Paikalla oli kaupungin eri toimialojen ja naapurikuntien viranomaisten lisäksi edustettuna seuraavat tahot: Uudenmaanliitto, Uudenmaan ELY-keskus, HSL, Puolustusvoimat, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Liikennevirasto, Finavia Oyji ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Yleiskaavaluonnosta valmistellaan vuodenvaihteeseen asti

Asukkaiden ja viranomaisten palautetta hyödynnetään luonnosta laadittaessa. Kaavan ollessa virallisesti nähtävillä, siitä voi antaa muistutuksia ja lausuntoja. Mielipiteitä voi antaa sähköpostilla koko kaavatyön ajan.

Vastaa asukaskyselyyn:

app.maptionnaire.com/fi/3391

Ota yhteyttä:

yleiskaava@vantaa.fi

Lue myös:

Vantaan yleiskaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu, muistio 24.01.2018

Vantaan tulevaisuuskuvat

facebook.com/vantaasuunnitteleejarakentaa

Yleiskaavatoimikunta
(Jäsenet, esityslistat, pöytäkirjat)

Julkaistu: 19.3.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter