Hämevaarassa Viikatepuiston pohjoisosaan pientaloasumista ja päiväkodin laajennus (nro 002358)

Kaupunginvaltuusto on 20.5.2019 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 22.8.2019

Vantaan kaupungin kiinteistöt ja asuminen -tulosalue hakee Viikatepuiston pohjoisosaan yleiskaavan täydennysrakentamisalueelle pientaloasumista ja päiväkotitontin laajennusta. Viikatepuiston keski- ja eteläosat säilyvät virkistysalueena. Asemakaavamuutoksessa Y-tontin rakennusoikeudeksi tulee 2 000 k-m². Lisäksi alueelle kaavoitetaan asumista yhteensä 1 480 k-m².

Asemakaavamuutos

Kaupungin tavoitteena on luovuttaa vuosittain pientalotontteja rakentamiseen. Kaupungin kasvu edellyttää uusien ja isompien päiväkotien rakentamista.

Asemakaavamuutoksessa Y-tontti laajenee, jolloin tontin pinta-alaksi tulee 6 550 m² ja rakennusoikeudeksi 2 000 k-m² (e = 0,31).

Lisäksi alueelle kaavoitetaan pientalotontti 1 200 k-m² ja kaksi omakotitonttia 120 + 160 k-m², asumista yhteensä 1 480 k-m² (e = 0,33). Suurin kerrosluku on kaksi.

Alueelle rakennetaan uusi katu, Viikatekuja. Täydennysrakentamisalue on huomattavasti yleiskaavassa esitettyä pienempi, koska hämevaaralaisille tärkeä pallokenttä on säilytetty ja alueelle sijoittuu myös leikkikenttä vanhalle paikalleen. Suurin osa alueesta jää edelleen puistoksi VP, jolle sijoittuu nykyinen pallokenttä ja uusi leikkipaikka. Hämevaarankosken alue merkitään suojaviheralueeksi EV. Liito-oravien puut ja elinpiiri säilyvät.

Kaavan hakija ja maanomistus

Vantaan kaupunki

Kaavan valmistelu

Kaava on tehty kaupungin työnä

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002358 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset 21.1.2019

Selostus 21.1.2019

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 21.9.2017

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 22.8.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter