Kerrostalo Mantelipolulle Hämeenkylässä (nro 002091)

Kaupunginvaltuusto on 7.3.2011 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 27.4.2011

Mitä alueelle suunnitellaan?

Maanomistajat hakevat asemakaavan muuttamista siten, että asuinkerrostalojen korttelialueelle voitaisiin rakentaa uusi asuinkerrostalo (Mantelipolku 2) ja asumista palvelevien huoltorakennusten ja liikeja toimistorakennusten korttelialue muutettaisiin pysäköintikäyttöön (Mantelipolku 1).

Uuden kerrostalon laajuus olisi noin 2180 kerrosneliömetriä ja suurin kerrosluku viisi, mutta kallion kohdalla rakennus olisi kolmekerroksinen. Näiden tonttien osalta kaavassa sovellettaisiin pysäköintinormia 0,8 autopaikkaa / asunto, kuitenkin vähintään 1 autopaikka / 90 kerrosneliömetriä, kun nykyinen asemakaava vaatii 1 autopaikka/asunto. Autopaikkojen korttelialueelle merkitään tarvittaessa ajorasite. Mantelipolku on koulutie, joka osalta on tarkoitus vain ajanmukaistaa kaavakarttaa.

Maanomistajat

VAV Kiinteistöt Oy ja Kiinteistö Oy Mantelipolku / YIT Rakennus Oy, Mantelipolun osalta Vantaan kaupunki.

Kaavan asiakirjat nro 002091

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.2.2010 (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 14.12.2010 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter