Pähkinärinteeseen asuinkerrostaloja Hämeenkylässä (nro 002099)

Kaupunginvaltuusto on 16.4.2012 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 13.6.2012

Kaavamuutosalue on Pähkinärinteen asuinalueen ja Koivuvaaran teollisuusalueen välissä. Alue sijaitsee näkyvästi kaupunkikuvassa Rajatorpantien ja Pähkinärinteentien kulmauksessa. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa kortteliin 22201, idässä Koivuvaaran teollisuusalueeseen, etelässä Rajatorpantiehen ja lännessä Pähkinärinteentiehen.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Alueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja. Alueelle osoitetaan n. 27 000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta, rakennusten korkeudeksi tulee korkeimmillaan kahdeksan kerrosta.

Alueen kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle alueen itäreunan maanomistajan aloitteesta (Sanoma Trade), jonka yhteistyökumppanina on SRV Yhtiöt Oyj. Kaupungin maiden kehittäjänä on SRV Yhtiöt Oyj, jolla on kaupungin myöntämä suunnitteluvaraus alueeseen.

Arkkitehtitoimisto Mika Päivärinne Oy laatii viitesuunnitelmaa kaavamuutosalueelle.

Miten asemakaava muuttuu?

Nykyisen asemakaavan mukaisen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen (T6) länsireunan käyttötarkoi-tus muuttuu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK), itäosaltaan tontti säilyy teollisuus- ja varaasorakennusten korttelialueena. Osa voimassa olevan asemakaavan puistoalueesta (P) muuttuu asuinkerrostalojen korttelialueeksi, osa säilyy lähivirkistysalueena (VL). AK -alueen rakennusoikeudeksi tulee n. 27 000 kerrosneliömetriä.

Nykytilanne

Kaavamuutosalue on tällä hetkellä suurimmaksi osaksi rakentamatonta metsää. Alueen itäosassa on muutamia logistiikkakeskuksen toimintaan liittyviä rakennuksia, jotka puretaan asuinrakentamisen yhteydessä.

Maanomistajat

Alueen itäosa on Sanoma Traden, länsiosa Vantaan kaupungin omistuksessa.

Kaavan asiakirjat nro 002099

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2010 (PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 12.3.2012 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter