Myymälä ja huoltoasema Ilmakehän varteen (nro 001988)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.10.2008
Kaava tullut voimaan 10.12.2008

Alue sijaitsee Ilmakehän eteläpuolella Lentoasemantiestä itään. Muutettavaksi esitetty alue käsittää suojaviheraluealueen Teknobulevardin ja Ilmakehän rajaamalla alueella.

Asemakaavan muutoksen tavoitteet

  • Laaditaan asemakaavan muutos siten, että uusi asemakaava mahdollistaa pienehkön vähittäistavarakaupan (noin 600 k-m2) sekä polttoaineen jakeluaseman alueelle sijoittamisen.
  • Toiminnat soveltuvat täydentämään lentoaseman palveluita. Lentoasemalla Tietotien varressa ollut vähittäistavarakauppa on lopettanut toimin-tansa aiemmin ja polttoaineen jakeluasemista toinen lopetti viime talvena.

Kaavatyön yhteydessä laaditaan myös tonttijako.

Nykytilanne

Suojaviheralue sijaitsee Ilmakehän varrella aivan Lentoasemantielle/ltä johtavan ajorampin läheisyydessä. Alueelta on siten hyvät yhteydet Lentoasemantielle, joka johtaa lentokentälle sekä Kehä III;lle. Teknobulevardi alkaa Ilmakehältä. Kadun/yleisen tien risteyksessä on liikennevalot.

Muutosalue on rakentamaton eikä se ole mitenkään käytössä. Alueella on jonkun verran puustoa, lähinnä koivuja ja mäntyjä.

Maanomistus

Muutosalue on Suomen valtion omistuksessa ja Ilmailulaitoksen hallinnassa.

Kaavan nro 001988 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.9.2008

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2008 (PDF)

Lisätietoa

Asta Tirkkonen
aluearkkitehti
09 839 26185
asta.tirkkonen@vantaa.fi

Julkaistu: 20.10.2008 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter