Liikerakennus Valimotien ja Ylästöntien risteykseen (nro 002014)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.11.2008
Kaava tullut voimaan 21.1.2009

Kaavamuutosalue sijaitsee Valimotien, Ylästöntien ja Nilsaksenpolun rajaamalla alueella.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Alueelle suunnitellaan liikerakennusta, johon sijoittuisi useita erikoistavaran liiketiloja. Kuhunkin liiketilaan tulee oma sisäänkäynti suoraan ulkoa autojen paikoitusalueelta. Huoltoajoyhteys tontille on Nilsaksenpolun kautta. Yksikerroksinen rakennusmassa täyttää pääosan tontista. Autopaikat sijoittuvat Valimotien ja Ylästöntien puoleiseen osaan tonttia.

Kaavamuutostyön yhteydessä laaditaan myös tonttijako.

Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy:n esittämät asemakaavan muutoksen tavoitteet

Kaava halutaan muuttaa Y-alueesta liikerakennusten alueeksi. Suunnitteilla on 1-kerroksinen, kerrosalaltaan noin. 4500 m:n erikoistavaran liiketiloja sisältävä rakennus, jossa on pieni maanalainen kellari ja IV-konehuone katolla. I -kerroksen räystään korkeus on noin. 7,7 m lattiasta, joka on tasolla +19.00. Huoltoliikenne järjestetään yksisuuntaisena toimivaksi. Tämä edellyttää uutta ajoneuvoliittymää Ylästöntielle. Tonttitehokkuudeksi muodostuu noin e=0.4.

Perustelut

Kortteli sijaitsee keskeisellä paikalla Valimotien ja Ylästöntien risteyksessä. Ympäristöön on rakennettu runsaasti liiketiloja, jonka vuoksi myös tätä korttelia esitetään liikerakennusten alueeksi.

Nykytilanne

Muutosalue on näkyvällä paikalla vilkkaasti liikennöityjen Valimotien ja Ylästöntien risteyksessä. Ajoyhteys tontille on korttelin pohjoispuolella sijaitsevan Nilsaksenpolun kautta. Muutosalue on pienehkö puustoinen mäki, joka viettää eteläsuuntaan. Tontilla on vanha I -kerroksinen toimistorakennus. Nilsaksenpolku on osa entistä Kuninkaantietä (Suuri Rantatie). Kadulla on merkintä st-3 (suojeltava tie). Korttelialueen itä- ja eteläpuolella on suuria liikerakennuksia. Alue sijaitsee uuden Pakkalan asuinalueen läheisyydessä.

Maanomistus

Vantaan seurakuntayhtymä omistaa asemakaavan muutosalueen.

Kaavan nro 002014 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.6.2008

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.04.2008 (PDF)

Lisätietoa

Asta Tirkkonen
aluearkkitehti
09 839 26185
asta.tirkkonen@vantaa.fi

Julkaistu: 21.1.2009 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter