Veromieheen uusia kerrostaloja purettavien tilalle (nro 002191)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 24.8.2015
Kaava tullut voimaan 21.10.2015

Suunnittelualue

Alue sijaitsee Veromiehessä, Pyhtäänkorventien ja Pyhtäänkorvenkujan pohjoispuolella. Kortteliin 52306 kuuluvaa aluetta rajaa pohjoisessa Pyttisbergetin viheralue ja idässä Aerolan suojellut asuintalot.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Alueella on viisi 1970-luvulla rakennettua kerrostaloa. Rakennukset ovat huonossa kunnossa, eikä niiden korjaaminen ole taloudellisesti kannattavaa. Omistaja VVO aikoo rakentaa purettavien talojen tilalle neljä uutta asuinkerrostaloa. Naapuritonteille on rakennettu pari vuotta sitten uusia kerrostaloja. Nyt suunniteltavat rakennukset noudattavat samaa periaatetta massoittelussa ja sijoittumisessa maastoon. Ylärinteeseen sijoittuu kolme kuusikerroksista pistetaloa ja alarinteeseen kolmekerroksinen pienkerrostalo. Pysäköinti sijoittuu keskitetysti lähelle Pyhtäänkorvenkujaa.

Miten asemakaava muuttuu?

Käyttötarkoitus säilyy ennallaan asuinkerrostalojen korttelialueena. Tontin 10 purettavien rakennusten rakennusalat ja rakennusoikeus korvataan uusilla. Rakennusoikeus nousee nykyisestä 5 000 kerrosneliömetristä noin 8 000 kerrosneliömetriin ja suurin kerrosluku neljästä kuuteen. Kaavalla ratkaistaan myös kuinka kulkuyhteys Pyhtäänkorvenkujalta tontin pohjoispuoliselle, yleiskaavan mukaiselle ulkoilureitille hoidetaan.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002191 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 06.10.2014 (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.01.2014 (PDF)

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
09 839 28044
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 21.10.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter