Vanda stad har effektiverat hälsosäkerheten på Helsingfors-Vanda flygplats

Vanda stad har effektiverat hälsosäkerhetsåtgärderna på flygplatsen för att försöka motverka att den nya den virusvarianten omikron sprider sig i Finland. De personer som har vistats i länder där omikronvarianten har spridit sig hänvisas till en obligatorisk hälsokontroll enligt Regionförvaltningsverket i Södra Finlands bestämmelse. Regionförvaltningsverkets bestämmelse gäller 27.11.2021–31.12.2021.

”Vanda stad och HUSlab som ansvarar för testningen på flygplatsen införde i rask takt de effektiverade hälsosäkerhetsåtgärderna som Regionförvaltningsverket förordnat”, berättar Timo Aronkytö, biträdande stadsdirektör i Vanda.

Spridningen av den nya virusvarianten förhindras på samma sätt som tidigare: undvik närkontakter, använd munskydd, iaktta god hand- och hosthygien och ta de coronavaccinationer som rekommenderats för dig. Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av den nya virusvarianten.

Om du vistats i Afrika, gå på test även om du vaccinerat dig

För närvarande har den nya omikronvarianten spridit sig främst i södra Afrika, och därför förordnas inresande från länder i södra Afrika att gå på coronatest genast efter att de anlänt till Finland. De som anländer från riskområdena rekommenderas att undvika sociala kontakter i 14 dygn och söka sig till ett andra test enligt de lokala hälsomyndigheternas anvisningar.

Alla resenärer som innan ankomsten till Finland har vistats de senaste 14 dygnen i något av följande länder förordnas till hälsokontroll:

  • Sydafrika
  • Namibia
  • Botswana
  • Zimbabwe
  • Lesotho
  • Eswatini (Swaziland)
  • Moçambique
  • Malawi.

Landförteckningen baserar sig på uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd (THL) om var den nya virusvarianten har spridit sig hittills.

Julkaistu: 7.12.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter