Aina oppiva Vantaa -verkosto aloitti toimintansa

Verkostoon ovat tervetulleita kaikki vantaalaisten elinikäistä oppimista edistävät tahot.

Reilut parikymmentä vantaalaista oppimiseen liittyvää toimijaa kokoontui marraskuun alussa keskustelemaan elinikäisestä oppimisesta. Etä- ja lähikeskustelut olivat alkusysäys Aina oppiva Vantaa -verkostolle, johon toivotetaan tervetulleeksi kaikki, jotka edistävät työssään, harrastuksessa tai jollain muulla tavalla vantaalaisten elinikäistä oppimista. Vantaa on hyväksytty 2020 osaksi UNESCOn Learning Cities -verkostoa, ja Vantaan oma verkosto on osa tätä toimintaa. Verkostotyö on ainakin tiedon jakamista, yhdessä tekemistä ja toisilta oppimista.

Aktiivisissa keskusteluissa nousi esiin useita teemoja oppimisvajeesta yhteisölliseen oppimiseen sekä työelämän ja eläkeläisten osaamistarpeisiin. Keskustelijat korostivat, että oppimista tapahtuu paljon myös työelämän ja tutkintoon johtavien koulutusten ulkopuolella ja sen tunnistamiseen tarvitaan työkaluja. Oppiminen lisää hyvinvointia. Muun muassa merkityksellisyys, uteliaisuus, tunnekokemukset sekä virheet salliva yhteisö nähtiin hyvän oppimiskokemuksen piirteinä.

Elinikäistä oppimista koettiin Vantaalla tapahtuvan jo lukuisissa paikoissa ja toiminnoissa. Erityisesti vapaaehtoistyö, järjestötoiminta sekä kaupungin palvelut nuorisotiloista museoihin nousivat esiin. Myös vantaalainen luonto mainittiin. Digisyrjäytymiseen puuttuminen ja kaikille saavutettava oppiminen nousivat teemoina esiin keskusteluissa.

Osallistujat toivoivat verkostolta pitkäjänteistä yhteistyötä ja konkreettisia tekoja. Lisäksi verkostoon kaivattiin mukaan moninaisesti erilaisia vantaalaisia. Seuraavaksi verkosto kokoontuukin yhdessä suunnittelemaan ja kirkastamaan tavoitteita ja toimintatapoja. Kaikille avoimen tapaamisen aika ja paikka tarkentuu. Saat tilaisuuden tiedot tilaamalla Aina oppiva Vantaa -uutiskirjeen tai seuraamalla Vantaan tapahtumakalenteria.

Aina oppiva Vantaa -verkoston neljä jäsentä istuu seinäkkeiden vieressä keskustellen pareittain.

Aina oppiva Vantaa -verkoston jäseniä Tikkurilan kirjastolla pidetyssä keskustelutilaisuudessa. Kuva: Noora Ilola
Julkaistu: 12.11.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter