Kaupunkiympäristölautakunnassa uutta asumista Tikkurilaan ja Hakunilaan

Kaupunkiympäristölautakunta kokoontui 9.11. Lautakunnan käsittelyssä oli muun muassa uutta asumista sisältäviä asemakaavamuutoksia Tikkurilan ja Hakunilan alueilla.

Viertolan kaupunginosaan, Peltolantorin lounaiskulmalle suunnitellaan nykyisten paritalojen tilalle kahta uutta 5- ja 6-kerroksista kerrostaloa. Rakennuksiin tulisi yhteensä noin 62 asuntoa; yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Autopaikat sijoittuvat rakennusten ensimmäiseen kerrokseen ja maantasoon rakennusten väliin. Myös katualueen rajausta tarkistetaan, ja pohjois-eteläsuuntaista kevyen liikenteen yhteyttä sujuvoitetaan. Etäisyys Tikkurilan asemalle on noin 900 metriä. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se asettaa kaavamuutoksen nähtäville (asia 6).

Uutta asumista suunnitellaan myös Tikkurilan keskustan eteläosaan, Kielotien varteen ja vanhan silkkitehtaan naapuriin, jossa noin 1,3 hehtaarin laajuinen liike- ja toimistorakennusten korttelialue muutetaan asuinkerrostalorakentamiseen soveltuvaksi. Kaavoitettavissa kortteleissa on nykyisin liike- ja toimistotiloja, kuten Kelan toimipiste. Alue sijaitsee reilun 500 metrin päässä Tikkurilan asemalta. Kaavamuutoksessa edellytetään Kielotien puoleiseen katutasoon liiketilaa. Myös päivittäistavarakaupan toteuttaminen on mahdollista. Rakennusten korkeus on Kielotien puolella 8–12 kerrosta, Silkkitehtaantien puolella maltillisemmin 4–6 kerrosta. Asuntoja tulee 202 kpl; huoneistotyypiltään yksiöistä neliöihin. Asuntojen keskipinta-ala on noin 57 huoneistoneliömetriä. Autopaikkoja on suunniteltu 103 kpl ja ne sijoittuvat pihakannen alle. Silkkitehtaan arvokas kulttuuriympäristö on otettu huomioon suunnittelussa. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle kaavamuutosta hyväksyttäväksi (asia 8).

Hakunilassa Hiirakkokujalla asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uutta kerrostalorakentamista suunnitteilla olevan ratikan reitin varteen. Kaavamuutosalue sijaitsee Hakunilan keskustassa, Hakunilantien itäpuolella noin 300 metriä Kyytitien ja Hakunilantien risteyksestä etelään. Asuinkerrostaloja rakennetaan osittain rakentamattomaksi jääneille pysäköintitonteille sekä vähäisin osin asuinkorttelialueeksi muuttuville katu- ja viheralueille. Hiirakkokujan jatke muutetaan pysäköintialueeksi ja tulevien kerrostalojen autopaikat sijoitetaan maantasoon sekä rakennettavaan pysäköintilaitokseen. Kaavamuutos valmistuessaan tarjoaa noin 330 uutta asuntoa, noin 500 asukkaalle. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle kaavamuutosta hyväksyttäväksi (asia 9).

Lisäksi päätettiin muun muassa Hämeenlinnanväylän liikennettä sujuvoittavasta kaavamuutoksesta, jossa Kaivokselan kohdalla uudistetaan liikennejärjestelyjä (asia 5). Hämeenlinnanväylä (Vt3) on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä sisääntuloväylistä. Tiellä on ajoittain ruuhkaa Kannelmäen ja Kaivokselan välillä ja liikenne aiheuttaa meluhaittaa. Kuninkaantammen uuden asuinalueen rakentaminen on edennyt, mikä edellyttää uuden eritasoliittymän rakentamista. Asemakaavassa ja asemakaavamuutoksessa kaavoitetaan Hämeenlinnanväylän maantien alue ja siihen liittyviä katuja. Rakennusperintökohteena Vanha Yhtiönkuja (nyt Yhtiönkuja) suojellaan. Vanhalle Kaarelantielle, Laitilantielle ja Kaarelantaipaleelle (nyt Palotien alkuosa) ei anneta suojelumerkintöjä merkittävien katumuutosten vuoksi. Kaavamuutokseen liittyy myös liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön, ja palvelurakennusten korttelialue.

Asian 10 (oikaisuvaatimukset suunnittelutarveratkaisupäätökseen Vantaanreitti 3b:tä koskien) lautakunta päätti esityksestä poiketen, että oikaisuvaatimukset hyväksytään ja myönnetty suunnittelutarveratkaisu kumoutuu. Jatkovalmistelussa pientuotanto-toimistorakennushanke tulee sovittaa massaltaan ja ulkoasultaan ympäröivään asuinrakentamiseen ja muuhun miljööseen sopivaksi.

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 9.11.2021 
(muokattu: )