Kaupunkikulttuurilautakunta nimesi edustajia vantaalaisten kulttuuritoimijoiden kokouksiin

Tempo-orkesteri elinkeinopäivässä

Kaupunkikulttuurilautakunta nimesi kokouksessaan edustajia vantaalaisten kulttuuriyhteisöjen hallitusten kokouksiin ja vuosikokouksiin toimijoiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Tavalliseen tapaan lautakunta päätti myös avustusten myöntämisestä eri toimintamuodoille.

Vantaan kaupungin avustamien kulttuuritoimijoiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaan kaupungin edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus toimijoiden hallitusten kokouksissa ja vuosikokouksissa. Kaupunkikulttuurilautakunta nimesi edustajat kokouksiin koko lautakuntakauden ajalle. Avustettavia toimijoita ovat taiteen perusopetuksen toimijat, teatteri- ja orkesterituen piirissä olevat toimijat, ammattimaisesti toimivat taide- ja kulttuuritahot sekä Tempo-orkesteri.

Vantaan Tempo-orkesterit ovat matalan kynnyksen orkesteritoimintaa eri taustoista tuleville alakouluikäisille. Tempo-orkesteri tarjoaa soittajilleen maksuttomat soittimet, yhteiset soittotunnit ja viikoittaisen oman instrumentin opetustuokion. Opetus tapahtuu koulupäivän yhteydessä. Tempo-orkesterien toiminta perustuu maailmalla laajalti levinneeseen El Sistema -musiikkikasvatusmenetelmään. Suomessa menetelmän mukaista toimintaa on tehty vakiintuneesti ainoastaan Vantaalla.

Lautakunta nimesi edustajat myös Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton sekä Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton syyskokouksiin. Se myönsi tuttuun tapaan myös avustuksia. Tällä kertaa avustuksia myönnettiin harrasteliikunnan ohjaajatukina, nuorisotoimintaan ja paikalliseen kansalaistoimintaan. Lautakunta päätti kaikki asiat esityslistan mukaisesti.

Julkaistu: 9.11.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter