Anne Sivula Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen HR-valmistelujohtajaksi

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen HR-valmistelujohtajaksi on valittu Seure Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Anne Sivula.

Anne Sivula siirtyy Seure Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen HR-valmistelujohtajaksi. Tarkempi ajankohta Sivulan siirtymiselle uusiin tehtäviin selviää lähiaikoina. Sivula vastaa mm. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmisteluhenkilöstön rekrytoinneista, hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön siirron valmistelusta, yhteistoimintaelimen työn johtamisesta sekä hyvinvointialueen työnantajastrategiasta.

”Iso osa tehtävässä tulee olemaan aluksi turvallinen siirtymä hyvinvointialueen henkilöstöksi, ja siten henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen liittyvissä asioissa ja keinossa”, Sivula sanoo.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy vanhoina työntekijöinä noin 4300 työntekijää Vantaan ja Keravan kaupungeilta sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta, joiden turvallisen siirtymän varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksen tavoitteisiin kuuluu myös lisätä sosiaali- ja terveysalan houkuttelevuutta, mihin Vantaan ja Keravan hyvinvointialue vastaa henkilöstön huomioivalla työnantajastrategialla.

Sivula liittyy muiden valmistelujohtajien, hallintovalmistelujohtaja Mikko Hokkasen, talousvalmistelujohtaja Hanna Heinikaisen, ICT-valmistelujohtaja Timo Pitkäsen, viestintävalmistelujohtaja Petri Kososen, pelastuslaitoksen valmistelujohtaja Jussi Rahikaisen ja palveluiden valmistelujohtaja Nina Linjan seuraan valmistelemaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnan käynnistämistä.

”Seuressa olen ollut tuottamassa työntekijöitä asiakkaidemme työyksiköiden lyhytaikaisiin ja tilapäisiin ja viime vuosina myös pysyviin työntekijätarpeisiin, kun työyksiköistä puuttuu paljon omaa vakinaista henkilöstöä. Valmistelujohtajan työssä inspiroi pääsy vaikuttamaan niin sanottuihin juurisyihin eli esimerkiksi millä palveluilla HR-tukee työyksiköitä johtamisen kehittämisessä, henkilöstöasioissa, työvoiman hankinnassa, tyky-asioissa. Hyvinvointialueella pääsemme myös luomaan uutta, mikä tietenkin innostaa kehittämisorientoitunutta ihmistä valtavasti”, toteaa Sivula.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ottaa vastuulleen Vantaan ja Keravan alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisen 1.1.2023 Vantaan ja Keravan kaupungeilta sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Toiminnan käynnistämistä valmistellaan loppuvuoden 2021 sekä alkuvuoden 2022 aikana molempien kaupunkien sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen virkahenkilöistä koostuvan väliaikaisen valmistelutoimielimen johdolla.

23.1.2022 pidettävissä aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueelle aluevaltuusto, joka toimii hyvinvointialueen ylimmässä johdossa, vie toiminnan valmistelutyön loppuun ja jatkaa nelivuotisen kautensa loppuun hyvinvointialueen johdossa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 22.10.2021 kokouksen, jossa Sivulan valinnasta HR-valmistelujohtajaksi päätettiin, pöytäkirja täällä.

Lisätietoja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueesta täältä.

Lisätietoja:

Apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö: timo.aronkyto@vantaa.fi. p. 09 8392 2800

Julkaistu: 2.11.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter