Vantaalaiset opiskelijat keskustelivat työministerin kanssa tulevaisuudesta

Nuoria opiskelijoita istuu auditoriossa kuuntelemassa kannettavien tietokoneiden kanssa
Kuva: Sakari Manninen

Työministeri Tuula Haatainen kutsui Vantaan 2. asteen opiskelijoita keskustelemaan tulevaisuuden työelämästä.

Yhdeksästä viiteen - vai jotain muuta? - tilaisuudessa 20.9. Vantaan lukioiden ja ammattiopisto Varian opiskelijat pääsivät keskustelemaan toiveistaan ja huolistaan työelämään liittyen. Tilaisuus oli osa Euroopan tulevaisuuskonferenssiin liittyvää ”Eurooppa olemme me” -ministerikiertuetta. Opiskelijoiden ja työministeri Tuula Haataisen lisäksi paikalla oli europarlamentaarikko Mia-Petra Kumpula-Natri sekä panelistit Sonja Tikkanen STTK:n opiskelijoista, Risto Rajala Eurooppanuorista ja Saana Ylikruuvi Akavan opiskelijoista.

Etukäteen tehtyyn kyselyyn oli vastannut reilu 40 vantaalaista opiskelijaa. Enemmistö suhtautui tulevaan työelämään luottavaisesti, eniten vastaajia tulevassa työssä kiinnosti palkka. Seuraavaksi tärkeimmiksi nousivat menestyminen työssä ja työ- ja vapaa-ajan erottuminen. Etukäteen oli myös mahdollisuus esittää kysymyksiä. Niistä yksi koski tulevaisuuden työpaikkoja. Kumpula-Natrin mukaan erityisesti teknologia- ja hoiva-alalla sekä ilmastonmuutoksen torjunnassa riittää tehtävää ja töitä.

Opiskelijoiden puheenvuorot pitivät Anni Juulia Tuomainen Sotungin lukiosta ja Heidi Manninen ammattiopisto Variasta. Tuomainen nosti työelämään valmistavina erityisesti kielten ja tietotekniikan opiskelun sekä kokemukset vaihto-opiskelusta ja kansainvälisistä projekteista. Hän toivoi, että EU:n tasolla voitaisiin käydä keskustelua esimerkiksi yhdenvertaisuuden ja työhyvinvoinnin edistämisestä. Tulevaisuuden työelämältä Tuomainen toivoi joustavuutta.

Mannisen puheenvuoroon oli kerätty ammattiin opiskelevien yhteisiä ajatuksia. Opiskelijat kiittivät Varian henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa ja yksilöllisiä opintopolkuja. Myös opiskeluvälineiden maksuttomuus laajentuneen oppivelvollisuuden myötä sai kiitosta. Koska ammattiopistossa suuri osa ajasta menee työmailla, kouluruoan ohelle toivottiin opiskelijoille ruokaseteleitä. Kannustinloukkujen purkamista korostettiin: tulot eivät saisi vaikuttaa opintotuen määrään, jos esimerkiksi työssäoppimisesta halutaan maksaa palkkaa.

Paneelikeskustelussa pohdittiin erityisesti uupumisen ehkäisemisen tärkeyttä sekä EU:n tarjoamia mahdollisuuksia työssä. Tärkeänä parannuskohteena pidettiin laajempaa tutkintojen tunnistamista EU:n sisällä. Uuden Alma-vaihto-ohjelman on tarkoitus ulottua myös koulutuksen ulkopuolella oleviin nuoriin. Panelistit jakoivat myös omia opiskelu- ja työpolkujaan ja rohkaisivat nuoria etenemään oman kiinnostuksen mukaan: Urapolku ei aina ole suora, ja voi johtaa jonnekin, mitä ei osannut ennalta arvata.

Yleisökysymyksissä nousivat esiin myös Korona-ajan puutteelliset resurssit matalan kynnyksen palveluissa, viiveet Kela-tukien käsittelyssä sekä haasteet rakennustyömaiden vakuutuksissa. Ministeri Haatainen nosti Ohjaamot paikkoina, joissa nuori voi saada keskusteluapua matalalla kynnyksellä eri asioissa.

Haatainen totesi, että koronakriisiaikana matalan kynnyksen palveluista jouduttiin karsimaan ja nuoret olivat siinä erityisesti kärsijöinä. Asia on tunnistettu valtakunnallisesti ja lisärahoitusta on myönnetty mm. opiskeluhuoltoon.

Nuorten asiat ovat vahvasti esillä niin valtakunnallisesti kuin EU:ssa. ”Tulevaisuuteen kannattaa suhtautua optimistisesti ja luottavaisin mielin”, työministeri kannusti lopuksi.

Julkaistu: 22.9.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter