Mihin käytetään 50 000 euroa Havukoskella, Länsimäessä ja Mikkolassa? Äänestä 17.10. mennessä!

Havukosken, Länsimäen ja Mikkolan asukkaat pääsevät äänestämään, miten kutakin aluetta kehitetään 50 000 eurolla. Äänestys on osa osallistuvaa budjetointia, jossa kaupunki ja asukkaat kehittävät alueita yhteistyössä. Äänestys on käynnissä 22.9.–17.10.

Jokaista aluetta kohden on noin 20 erilaista suunnitelmaa, joiden toteuttamisen puolesta voi äänestää. Suunnitelmat pohjautuvat aiemmassa osallistuvan budjetoinnin vaiheessa asukkailta tulleisiin ideoihin, joita on työstetty eteenpäin työpajoissa asukkaiden ja kaupungin asiantuntijoiden kesken. Lopuksi kaupungin asiantuntijat ovat määrittäneet jokaisen suunnitelman toteutukselle hinnan.

Jokaisella alueella on omat suunnitelmansa, mutta kaikilla alueilla voi äänestää esimerkiksi uusien kukkaistutuksien, ulkokuntosalin, penkkien ja roska-astioiden puolesta. Suunnitelmien joukossa on myös tapahtumia, kuten puistojumppaa.

Äänestää saavat kaikki Havukosken, Länsimäen ja Mikkolan kaupunginosien asukkaat. Huomioitavaa on, että Havukosken viralliseen kaupunginosaan kuuluu alue aina junaradasta Keravanjoelle asti. Äänestää saavat kaikenikäiset, myös lapset ja nuoret. Jokainen asukas saa äänestää yhden kerran.

Suunnitelmien toteuttamisen hinnat ovat pienimmillään 1000 euroa (puistojumppa, siivoustalkoot) ja suurimmillaan 35 000 euroa (ulkoliikuntavälinekokonaisuudet). Äänestäessään jokainen äänestäjä valitsee, minkä suunnitelmien toteuttamiseen haluaisi omalla alueellaan rahaa käytettävän. Kukin äänestäjä voi valita haluamiaan suunnitelmia enintään 50 000 euron arvosta. Halutessaan voi myös äänestää vain yhtä suunnitelmaa.

Äänestämään pääsee verkossa osallistu.vantaa.fi-sivustolla. Sivustolle täytyy kirjautua omalla sähköpostiosoitteella tai Google- tai Facebook-tunnuksilla. Äänestää voi myös paperilla Koivukylän asukastilassa (Hakopolku 2), Länsimäen kirjastossa (Suunnistajankuja 2) ja Mikkolassa kirjastoauton pysähdyksen yhteydessä (Maarukanmetsän pysäkki, Maarukankuja 9, torstaisin 18.35–18.55 ja Mikkolan pysäkki, Marsinkuja 4, torstaisin 19.00–19.30).

Äänestyksen tulokset julkaistaan lokakuun lopussa osallistu.vantaa.fi-sivustolla. Suunnitelmista toteutetaan järjestyksessä eniten ääniä saaneet siten, että kokonaissumma ei ylitä 50 000 euroa. Jos esimerkiksi ensimmäiseksi tullut suunnitelma maksaa 35 000 euroa, toiseksi tullut suunnitelma 20 000 euroa ja kolmanneksi tullut suunnitelma 15 000 euroa, toteutetaan ensimmäiseksi ja kolmanneksi tulleet suunnitelmat, sillä ensimmäiseksi ja toiseksi tullut suunnitelma maksaisivat yhteenlaskettuna enemmän kuin enimmäissumma 50 000 euroa.
Äänestyksessä voittaneet suunnitelmat toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Lisätietoa Meidän Havukoski, Meidän Länsimäki ja Meidän Mikkola -hankkeista osallistu.vantaa.fi-sivustolla.

Viime vuonna vastaavat osallistuvan budjetin hankkeet järjestettiin Martinlaaksossa ja Hakunilassa. Hakunilassa asukkaat äänestivät voittoon mm. frisbeegolfradan ja Martinlaaksossa puistojoogan. Lue lisää uutisesta.

Julkaistu: 22.9.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter