Tekninen lautakunta päätti Kivistön ja Kaskelan pysäköintiä helpottavasta alueellisesta pysäköintitunnuksesta

Tekninen lautakunta kokoontui 14.4. Lautakunta päätti kokouksessaan hyväksyä kokeilun alueellisesta pysäköintitunnuksesta uudenlaisena ratkaisuna Kivistön keskusta-alueen ja Hakunilassa sijaitsevan Kaskelan alueen pysäköintihaasteisiin.

Kivistön ja Kaskelan uusien asuinalueiden pysäköintiongelmat ovat viime vuosina olleet paljon esillä. Vielä keskeneräisillä ja rakentuvilla alueilla pysäköintipaikkoja ei ole ollut tarjolla riittävästi. Alueellinen pysäköintitunnuskokeilu on uudenlainen avaus tilanteen helpottamiseksi. Kokeilun tavoitteena on helpottaa asukkaiden ja työntekijöiden pysäköintipaikan löytämistä sekä vieraspysäköintiä tavalla, joka ei lisää kaupungin suoria kustannuksia eikä kilpaile asiakkaista suoraan olemassa olevien pysäköintilaitosten kanssa.

Pysäköintitunnuksella voi pysäköidä väliaikaisilla, suunnitelmallisesti vaihtuvilla pysäköintikentillä, jotka sijaitsevat keskustojen reuna-alueilla. Pysäköintikentät ovat pääsääntöisesti päällystämättömiä sorakenttiä. Kuukausipysäköinnin hinta pysäköintitunnuksella on 50,00 €/kk, viikkopysäköinnin hinta 20,00 €/viikko ja vuorokausipysäköinnin hinta 5,00 €/vuorokausi.

Kaupunki aloittaa alueellisen pysäköintitunnuksen kokeilun alkusyksystä 2021 ja kokeilua jatketaan vuoden 2022 loppuun saakka. Alueellisella pysäköintitunnuksella sallitaan pysäköinti henkilö- ja pakettiautoille seuraavilla alueilla Kivistön keskustassa ja Keimolanmäessä: Ruusukvartsinkatu 15 ja 21, Kivistön puistokadun eteläpuolinen pysäköintialue, Keimolanmäentie välillä Keimolankaarre-Ajoportti sekä Lumikvartsinkadun nykyinen 24 tunnin pysäköintialue. Kaskelassa pysäköintitunnusta kokeillaan Hakunilan käytöstä poistuvan bussivarikon tontilla.

Lisäksi tekninen lautakunta päätti muun muassa hyväksyä Tikkurilan vanhustenkeskuksen tarkistetun tarveselvityksen (asia 6) ja Koivukylän ja optiona Ruusupuun päiväkotien urakoitsijan valinnan (asia 7).

Toisen asteen koulutuksen palveluverkon esiselvitys (asia 5) jätettiin pöydälle ja Itä-Hakkilaan suunnitellun Värttinänpolun kevyen liikenteen yhteyden katusuunnitelma hylättiin äänin 11-2. Asian esittelijänä toiminut kaupungininsinööri Henry Westlin jätti asiassa eriävän mielipiteen perustellen hanketta tärkeänä liikenneturvallisuuskohteena (asia 11). Kaikki muut kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 14.4.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter