Käyttäjät antoivat runsaasti kehitysideoita vantaa.fi-sivuston uudistamiseen

Käyttäjäkyselyn 879 vastaajaa antoi Vantaan kaupungin verkkosivustolle tyydyttävän arvion. Käyttäjät ovat aiempaa tyytymättömämpiä vantaa.fi-sivustoon ja löytävät hakemansa tiedon entistä heikommin. Vastaajat antoivat runsaasti kehitysehdotuksia ja muita huomioita verkkosivuston parantamiseksi. Vantaa.fi-sivustolla toteutettiin kuntien verkkosivujen käyttäjätutkimus 12.8. - 24.11.2020.

Sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksiksi saatiin 3,30 (asteikko 1-5). Kaikkien vastaajien verkkosivuille antamien kouluarvosanojen (asteikko 4-10) keskiarvo oli 7,38. Vuonna 2019 tehdyssä vastaavassa kyselyssä käyttäjätyytyväisyysindeksi oli 3,51 ja kouluarvosana oli 7,74.

Sivuston kävijöistä 65% oli löytänyt hakemansa tiedon, kun taas 24% ei ollut löytänyt hakemaansa tietoa. 11% ilmoitti, ettei hakenut sivuilta mitään erityistä.

Vastaajat olivat vantaa.fi-sivustosta sitä mieltä, että sivusto on hyödyllinen, sen sivut toimivat ongelmitta ja sivusto on yleisesti ottaen helppokäyttöinen. Toisaalta sivustosta oltiin myös sitä mieltä, että sivusto ei erityisemmin erotu edukseen. Lisäksi sivustolla olevan tiedon löytämisessä on joskus vaikeuksia.

Eniten haetaan terveydenhoitoon liittyvää asiaa

Eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan sivuilta terveydenhoitoon liittyvää tietoa (38%), ajankohtaisasiaa (33%), vapaa-aikaan ja harrastuksiin tai liikuntaan liittyvää tietoa (18%), asumiseen ja rakentamiseen kunnassa liittyvää tietoa (14%), sekä yhteystietoja (12%).

Kunnallisiin tahoihin liittyen eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (53%), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (31%), kirjaston kanssa (24%), koulujen, opistojen ja oppilaitosten kanssa (21%), sekä sosiaalitoimen kanssa (21%).

Kehitysehdotuksia ja kommentteja sivuston parantamiseksi

Vastaajat antoivat kehitysehdotuksia ja muita huomioita verkkosivuston parantamiseksi. Toiveissa ja kommenteissa esiintyi muun muassa seuraavia aiheita:

  • Enemmän asiakaslähtöisyyttä organisaatiolähtöisyyden sijaan
  • Enemmän käyttäjäystävällisyyttä ja helppokäyttöisyyttä
  • Enemmän panostusta sivujen kieliversioihin
  • Hakutoimintoon parannuksia
  • Kohennusta sivujen ulkoasuun
  • Lisää selkeyttä sivuihin

Taustatietoja kyselyyn vastanneista

Kaikista vastaajista 7% käy Vantaan kaupungin verkkosivuilla päivittäin, 23% viikoittain, 23% kuukausittain, 40% satunnaisesti, ja 7% oli sivuilla ensimmäistä kertaa. 52% tuli sivuille vanhasta muistista, 25% tuli hakupalvelun kautta, 6%:lla sivu on selaimen aloitussivuna, 6% tuli sivuille sattumalta, ja 4% tuli toisella sivulla sijaitsevan linkin kautta.

Kyselyn 83% vastaajista on Vantaan kaupungin asukkaita ja 17% ulkopaikkakuntalaisia. Naisia vastaajista oli 63% ja miehiä 37%.

Vastaajien ikäryhmistä suurimmat ovat järjestyksessä yli 65-(28%), 36-45-(19%), 46-55-(19%), 56-65-(16%), 26-35-(11%), 15-18-(3%), sekä 19-25-vuotiaat (3%).

Asemaltaan tai ammatiltaan vastaajat olivat useimmiten eläkeläisiä (31%), työntekijöitä (17%), toimihenkilöitä (16%), ylempiä toimihenkilöitä (10%), opiskelijoita (8%), työttömiä (6%), sekä yrittäjiä (4%).

Kyselyn tulokset vaikuttavat vantaa.fi -sivustoon

Vastaajat antoivat runsaasti kehittämisideoita, jotka arviodaan tarkemmin sivuston kehitystä varten. Saadut palautteet hyödynnetään myös meneillään olevassa Vantaa.fi-sivuston uudistuksessa.

Kysely toteutettiin osana Vantaan kaupungin verkkopalveluiden kehittämistä. Vastaava kuntien internetsivustoja koskeva kysely toteutettiin edellisen kerran vuonna 2019. Käyttäjät antoivat hyvän arvosanan vantaa.fi-sivustolle -tiedote 27.8.2019.

Kiitokset kyselyyn vastanneille!

Julkaistu: 17.12.2020 
(muokattu: )